Άγγελος Θ. Αγγελόπουλος 1904-1995: Μια λαμπρή προσωπικότητα

Επιμέλεια: Δημ. Τσίτουρας

 

του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Στην εξαιρετικά επιμελημένη αυτή έκδοση, που κινητοποιεί και αξιοποιεί στο έπακρο αρχειακό υλικό με διάφορα γραπτά αλλά και φωτογραφικά τεκμήρια από τη διαδρομή και τη δράση του Άγγελου Αγγελόπουλου, βρίσκει ο αναγνώστης –ο ερευνητής που αναζητά στοιχεία από τα χρόνια του Μεσοπολέμου ή της Απελευθέρωσης, μέχρι και την εμπειρία της Μεταπολίτευσης, αλλά και ο γενικά ενδιαφερόμενος για την ιστορία της ταραγμένης αυτής εποχής– να ξεδιπλώνεται μια πολυσύνθετη προσωπικότητα. Γιατί αυτό υπήρξε, σε κάθε του βήμα, ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο αριστεράς τοποθετήσεως και πανεπιστημιακής λογικής αδελφός των Αγγελοπουλαίων της Χαλυβουργικής. Που υπηρέτησε ως γραμματέας/υπουργός στην Κυβέρνηση του Βουνού, ως εκπρόσωπος της ΠΕΕΑ στο Συνέδριο του Λιβάνου, ή πάλι δέχθηκε να λειτουργήσει ως διοικητής της Εθνικής στην εποχή της Μεταπολίτευσης.

Περισσότερο όμως απ’ οτιδήποτε άλλο, ο Άγγελος Αγγελόπουλος με τις τοποθετήσεις του και την επιρροή του στη δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά στη μεταπολεμική Ελλάδα τροφοδότησε επί δεκαετίες μιαν ολόκληρη σχολή σκέψης που επηρέασε αισθητά –στιγμές-στιγμές αποφασιστικά– την πρόσληψη του κοινωνικού, αλλά και τις οικονομικές λειτουργίες στην Ελλάδα.

*Άγγελος Θ. Αγγελόπουλος 1904-1995: Μια λαμπρή προσωπικότητα, Επιμέλεια: Δημ. Τσίτουρας, Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας, Αθήνα 2020, σελίδες 260, τιμή εκδότη: 16 ευρώ