Οικονομική Επιθεώρηση, Aύγουστος 2020, τ. 997

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

 

SingularLogic και MLS: δύο εταιρείες με μακρά διαδρομή στον κλάδο της πληροφορικής που όμως πλέον οδηγούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, με την πρώτη να προσελκύει επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ, ενώ οι μετοχές της δεύτερης βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης

 

Η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η καλή εικόνα του ισολογισμού είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια εταιρεία επενδυτικά ελκυστική ή απωθητική.

Η SingularLogic και η MLS είναι δύο εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής με σημαντικές προοπτικές λόγω του αντικειμένου τους, αλλά με μία διαφορά: η μια προσέλκυσε επενδυτή για 24 εκατ. ευρώ, ενώ η άλλη είναι σε αναστολή διαπραγμάτευσης, αποτέλεσμα της διαχείρισης και των επιλογών του μετόχου της.

Στην πρώτη, ο μέτοχός της έκανε αύξηση κεφαλαίου μειώνοντας τον δανεισμό της, ενώ στη δεύτερη ο μέτοχος έκανε περίεργες μεταβιβάσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία στην οποία συμμετέχει και παρουσίασε «ανορθογραφίες» στις λογιστικές καταστάσεις του 2018.

Τα ευρήματα αυτά στον έλεγχο του ισολογισμού είναι κάτι που δεν συγχωρείται έναν μόλις χρόνο μετά το σκάνδαλο της Folli-Follie και τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και οι επενδυτές δεν τα ανέχονται.

 

SingularLogic: Με τίμημα 24 εκατ. ευρώ στη Nexum Holdings

Η SingularLogic, της MIG, είναι εδώ και μήνες σε διαδικασία πώλησης. Η Nexum Holdings Limited υπέβαλε, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, την υψηλότερη προσφορά για τη SingularLogic, η οποία προσεγγίζει τα 24 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίστηκε στον διαγωνισμό με σύμβουλο τη Lazzard, ενώ φαίνεται πως άλλο επενδυτικό σχήμα, που δεν κατονομάζεται, βρίσκεται πίσω από τη Nexum.

Ο πλειοδότης θα πρέπει να καταβάλει το 10% του τιμήματος που προσφέρει προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία του due diligence και ακολούθως θα οριστικοποιηθεί το τίμημα που θα λάβει η MIG από την πώληση της SingularLogic.

Στη διεκδίκηση της εταιρείας πληροφορικής είχαν συμμετάσχει αρχικά πέντε σχήματα, αλλά προσφορές κατατέθηκαν από τέσσερα. Η κοινή υποψηφιότητα των ομίλων Θ. Φέσσα (μέσω της Unisystems) και Πάνου Γερμανού (μέσω της Soft One) αποσύρθηκε από πολύ νωρίς, κάνοντας παράπονα για τη διαδικασία. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το σχήμα έστειλε επιστολή στην οποία ανέφερε ακόμα και το τίμημα που προτίθεται να προσφέρει στην περίπτωση που αλλάξει η διαδικασία του διαγωνισμού. Προσφορές κατέθεσαν τελικά η Nexum, το σχήμα Epsilon Net-Space Hellas-Entersoft, η κοινοπραξία Profile-OTS και η In Digital. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της Nexum, ώστε να δουν αν οι αφανείς μέτοχοί της θα φτάσουν μέχρι το τέλος ή θα υπάρξει κάποια ανατροπή.

Ως σημαντικό βήμα που αναθέρμανε το ενδιαφέρον για τη SingularLogic θεωρείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που πραγματοποίησε στην εταιρεία τον Ιανουάριο η MIG.

Μέσω της κίνησης αυτής ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας πληροφορικής μειώθηκε κατά 26 εκατ. ευρώ, από τα 54,8 εκατ. ευρώ στα περίπου 28,8 εκατ. ευρώ.

Tο ενδιαφέρον για τη SingularLogic αντανακλά τις δυνατότητες της εταιρείας, η οποία διαθέτει παγιωμένη και ισχυρή θέση στην αγορά και έχει αναλάβει μεγάλα έργα πληροφορικής.

Η SingularLogic διαθέτει σημαντική σειρά προϊόντων στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού και σημαντικό πελατολόγιο μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει και ετοιμάζεται να διεκδικήσει με αξιώσεις και κομμάτι από την πίτα των μεγάλων έργων που προετοιμάζει για το επόμενο διάστημα το Δημόσιο. Ένα ακόμη asset της SingularLogic είναι η μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στη συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και οι νέοι επενδυτές θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για το προσωπικό, για πλήθος θυγατρικών εταιρειών, καθώς και για αρκετά στελέχη.

 

MLS Πληροφορική: Τα ευρήματα οδήγησαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης – εγκλωβισμένοι οι επενδυτές

Τα ευρήματα του θεματικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) είχαν ως αποτέλεσμα από τις 13/5 να αποφασιστεί η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας στο ΧΑ. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραταθεί, με τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην εταιρεία να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Μετά από δύο μήνες αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολογιών της MLS Πληροφορική, ο ορίζοντας για τον χρόνο επιστροφής της εισηγμένης σε καθεστώς χρηματιστηριακής κανονικότητας δεν είναι ευκρινής…

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Ιουνίου η εταιρεία ανακοίνωσε πως υπογράφηκε με τη Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων η διενέργεια έργου ειδικού ελέγχου στις λογιστικές της καταστάσεις.

Στο μεσοδιάστημα η εταιρεία είχε γνωστοποιήσει πως βρισκόταν σε επικοινωνία και συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διευκρινιστεί το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών.

Η ανακοίνωση της MLS για πρώτη φορά κάνει λόγο για «επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8» (σ.σ. μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και διορθώσεις λαθών). Η εταιρεία αναθέτει στη Deloitte να ελέγξει τις επίμαχες λογιστικές καταστάσεις της χρήσης του 2018 για τις οποίες η ΕΛΤΕ έθεσε επισήμως ζήτημα ορθής αποτύπωσης των λογιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Τα ευρήματα του θεματικού ελέγχου αφορούσαν την τεκμηρίωση του ελεγκτή για το σημαντικότερο κονδύλι του ισολογισμού της MLS, τα «άυλα περιουσιακά στοιχεία», συνολικής αναπόσβεστης αξίας (την 31/12/2018) ύψους 25.484.122 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 50% του ενεργητικού της εταιρείας την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, άυλα περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 10 εκατ. ευρώ δεν αποτυπώνονται ορθά, υπάρχουν ασάφειες στο μοντέλο επιμέτρησης που χρησιμοποιείται, ενώ η παγιοποίηση των δαπανών για hardware χαρακτηρίζεται ως αόριστη και συνεχής, αφού εμφανίζεται να πραγματοποιείται ανεξάρτητα του χρόνου παραγγελίας.

Εν τω μεταξύ, οι ομολογιούχοι της MLS Πληροφορική, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Euroxx Χρηματιστηριακή, δρομολογούν προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της άλλοτε κραταιάς εταιρείας τεχνολογίας, υπόθεση που θα εξεταστεί κατά την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Ιουλίου γενική συνέλευση.

Επίσης, όπως προκύπτει από τα μεγέθη του 2018, η MLS έχει καταβάλει 783.000 ευρώ στη συνδεδεμένη εταιρεία Laserlock, που ελέγχεται κατά 30% από τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας Ιωάννη Καματάκη και απασχολεί μόλις έναν εργαζόμενο, για ανάπτυξη (για λογαριασμό της εισηγμένης) συστήματος προστασίας εφαρμογών στα προϊόντα της. Κεφάλαια δηλαδή παροχετεύονται από τη μητρική σε μια συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

Πλέον οι ομολογιούχοι προσανατολίζονται στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της MLS, με το σκεπτικό ότι παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι όροι των ομολογιακών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει έως σήμερα εκδώσει συνολικά τρία ομόλογα και έχει αποπληρώσει το ένα από αυτά.