ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δρ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ

Γλωσσάρι για την αγορά εργασίας
 Οι λέξεις πίσω από τον διάλογο

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς να συνομιλήσουμε όταν το περιεχόμενο των λέξεων εξαρτάται κατά πολύ
από τις πεποιθήσεις και τους στόχους μας;
Οι σκέψεις μας γίνονται λόγια.
Κι αν δεν ταιριάζουν οι σκέψεις μας, τότε πώς θα ταιριάξουν οι λέξεις μας;
Και πώς θα συνεννοηθούμε;

[…] Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα πιο εστιασμένα μέσα από διάφορους οργανισμούς –σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο– με την αγορά εργασίας και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας, διατηρώντας μια έντονα ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στόχος μου ήταν η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση των κινήτρων των διαφορετικών πτυχών της αγοράς εργασίας. Με το παρόν πόνημα θέλησα να ρίξω λίγο φως συγκεντρωμένο στις έννοιες που περιέχονται στις λέξεις και τις κάνουν να έχουν τη χροιά που έχουν. Κι έτσι δημιουργήθηκε το γλωσσάρι που κρατάτε στα χέρια σας.
[…] Στο γλωσσάρι αυτό, τα λήμματα παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτησή τους από τον αναγνώστη. Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί όποιος αναζητά παραπάνω συσχέτιση των όρων με την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, έχουμε χαρακτηρίσει με έναν αριθμό τους όρους ανάλογα με τη «συμβολή» τους στους παρακάτω πυλώνες:

  1. Μια αγορά εργασίας, για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται να λειτουργεί μέσα σε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να προσελκύει επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων.
  2. Χρειάζεται να υπάρχουν εργαλεία και διαδικασίες, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να ενισχύεται και να προσελκύεται.
  3. Χρειάζεται να υπάρχουν θεσμοθετημένα εργαλεία για τη μεγέθυνση της αγοράς των ταλέντων.
  4. Χρειάζεται να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και επιπέδου ζωής τόσο κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου όσο και μετά τη λήξη του ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να μην εγκαταλείπει τη χώρα αφού σπουδάσει, να διακρατείται.
  5. Χρειάζεται να υπάρχει αξιοπρεπής εργασιακή διέξοδος για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και συγκεκριμένα για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, που τόσο έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
  6. Μια αγορά εργασίας, για να είναι ανταγωνιστική, χρειάζεται να προσελκύει στελέχη, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα διεθνούς βεληνεκούς τα οποία να παράγουν έρευνα που να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά και να χαρακτηριστεί ως καινοτομία. Χρειάζεται να μπορεί να προσελκύσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου.
  7. Τέλος, επειδή όσο και να προσπαθήσαμε να κατατάξουμε τους όρους σε έναν πυλώνα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανταγωνιστικότητα πάντα μένουν «αταξινόμητοι» κάποιοι, τους όρους αυτούς θελήσαμε να τους συμπεριλάβουμε σε έναν ξεχωριστό πυλώνα, αφού αφορούν αξίες και έννοιες που μαζί με τα στερεότυπα επηρεάζουν όσους λαμβάνουν μέρος στον διάλογο.

Δρ Βενετία Κουσία

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Κατά τη μακρόχρονη επαγγελματική της πορεία η Δρ Βενετία Κουσία έχει διοικήσει πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες, χαράσσοντας βιώσιμες στρατηγικές υπό συνθήκες πολυσύνθετων προκλήσεων. Μέσα από καινοτόμες συνεργασίες με την DG Employment, έχει αναπτύξει εργαλεία για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ως μέλος του κοινωνικού διαλόγου για την απασχόληση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και μέσα από την ενεργή συμμετοχή της σε κορυφαίους φορείς και οργανισμούς, σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας και του επιχειρείν.
Πιστεύοντας στη δύναμη του παραδείγματος, αφιερώνει τον προσωπικό της χρόνο σε δράσεις που ενθαρρύνουν τα άτομα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.


 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ

Ζαλοκώστα 4
106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3314714
www.ekdoseiskerkyra.gr | sales@ekdoseiskerkyra.gr