Δεκέμβρης ’90: Το τεύχος της επανένωσης της Γερμανίας

Με αφορμή την έλευση του νέου μήνα, κοιτάμε πίσω στα τεύχη Δεκεμβρίου της Βιομηχανικής και της Οικονομικής Επιθεώρησης. Ξεχωρίζουμε μεταξύ τους το τεύχος του 1990, όπου διακρίνει ως γεγονός της χρονιάς την επανένωση της Γερμανίας