Τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ευρύτερα διεθνούς οικονομίας, καταγράφει το 15ο εβδομαδιαίο newsletter του ΕΛΙΑΜΕΠ