Εμπειρίες, απόψεις και θέσεις για το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής «γεωργίας»

 

Φώτιος Αλ. Βακάκης
Εμπειρίες, απόψεις και θέσεις για το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής «γεωργίας»
Αθήνα 2017, σελ. 118

 

Μια διευρυμένη ανάγνωση της έννοιας “γεωργία”, με ένταξη σ’ αυτήν πέρα από την πρωτογενή παραγωγή όλων των στοιχείων που συναπαρτίζουν τη ζωή της υπαίθρου –από την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αναφορά στην παράμετρο της ενεργειακής βιωσιμότητας μέχρι και τη στήριξη των κοινωνικών δομών της υπαίθρου– είναι η επιλογή που κάνει ο (γεωπόνος/γεωργο-οικονομολόγος) Φώτιος Βακάκης για να παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής γεωργίας. Και, με φόντο τη διεθνή πραγματικότητα, (κυρίως) το ευρωπαϊκό πλαίσιο, να αναζητήσει τις διεξόδους και προοπτικές που της ανοίγονται.

Το σημείο εκκίνησης της μελέτης είναι γι’ αυτόν το 1981 (λογικό, αφού απ’ εκεί λειτουργεί η πλήρης ενσωμάτωση στην ΚΑΠ), ενώ σημείο τομής είναι το 2010, οπότε και η κρίση της συνολικής ελληνικής οικονομίας (που όμως συνοδεύεται και με μια ματιά στον πρωτογενή τομέα με λογική “καταφυγίου”), αλλά και η ανακατεύθυνση των ευρωπαϊκών επιλογών με την ανάδειξη σε στόχο της ολιστικής βιωσιμότητας. Η ματιά στο μέλλον, πάλι, ενσωματώνει τεχνικές και οικονομικές πτυχές (πώς η παραγωγή νέων προϊόντων ή/και η αναβάθμισή τους εντάσσεται, με νέο μάρκετινγκ, στις σύγχρονες αλυσίδες αξίας; πώς νέες καλλιεργητικές μέθοδοι ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής;), καθώς και τη βαθμιαία μεταβολή/αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της γεωργίας. Η διερεύνηση του μέλλοντος δεν είναι απλή υπόθεση…