Επιστρέφουν στην κοινωνία τα «οφέλη της πανδημίας»

 του Γιώργου Μανέττα

Στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων τοποθετείται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Δεν αποτελεί πλέον κάποιο «τρικ του μάρκετινγκ» για να κερδίσουν πόντους, δείχνοντας προς τα έξω ένα «καλό πρόσωπο». Οι μάσκες εξάλλου έπεσαν ύστερα από την υπερδεκαετή κρίση και τώρα την πανδημία, η οποία συνέβαλε καταλυτικά στην αλλαγή νοοτροπίας και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Οι καταναλωτές μπορούν να αντιληφθούν ποιες εταιρείες παίζουν παιχνίδια, ποιες επιζητούν απλά και μόνο μια καλή έξωθεν μαρτυρία και ποιες πιστεύουν πραγματικά στη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας του επιχειρηματικού κόσμου. Και κυρίως το εφαρμόζουν στην πράξη. Η εποχή του… φαίνεσθαι –όπως όλα δείχνουν– έχει περάσει ανεπιστρεπτί, τουλάχιστον στο μέτωπο της ΕΚΕ. Οι επιχειρηματίες, έχοντας κατανοήσει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν στο κοινωνικό πεδίο και την επίδραση που μπορεί να έχουν σε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται, αναθεωρούν την τακτική που ακολουθούσαν μέχρι πρότινος και εμφανίζονται πρόθυμοι να αναλάβουν στοχευμένες δράσεις με πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν τη θεωρούν δηλαδή ως μια φιλανθρωπική δράση ενσωματωμένη σε έναν ακόμη εταιρικό δείκτη που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη, αν και συχνά οι δράσεις αυτές αποδεικνύονται επωφελείς για την ίδια την εταιρεία, κυρίως σε μακροπρόθεσμη βάση. “Οι εταιρείες που διαθέτουν πόρους για κοινωνικές δράσεις παρουσιάζουν θετική πορεία στην ανάπτυξη και την κερδοφορία τους, καθώς η κοινωνία και οι καταναλωτές αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή τους”, υποστηρίζει η αντιπρόεδρος του Ομίλου Quest Συμμετοχών, Έφη Κουτσουρέλη, επικαλούμενη σχετικές έρευνες.

Μεγάλο κομμάτι καταλαμβάνουν οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν κυρίαρχη θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε φιλοδοξεί να αναδειχθεί πρωτοπόρος στον τομέα αυτό, με την Κομισιόν να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες. Μια απόφαση που στόχο έχει να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Πέντε κλάδοι, οι οποίοι βγήκαν κερδισμένοι από την πανδημία, συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τα προγράμματα ΕΚΕ, επιστρέφοντας έτσι στην κοινωνία «μερίδιο» από τα κέρδη που καρπώθηκαν, μέσα από ποικίλες δράσεις που εκτείνονται από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, όπως η υπογεννητικότητα και η ισότητα των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Το τραύμα που προκάλεσε η πανδημία πέραν του υγειονομικού ήταν βαθύ και σε επίπεδο κοινωνικό-οικονομικό και ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των προσπαθειών για ανασύνταξη της κοινωνίας.

Τράπεζες

Στην αιχμή των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας βρίσκονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναλαμβάνοντας μια σειρά από δράσεις σε διάφορα μέτωπα. Παράλληλα, δεδομένου ότι τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, επιχειρούν να κατευθύνουν τη χρηματοδότηση που προσφέρουν σε επιχειρήσεις που προωθούν την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, αποφάσισε η Eurobank, μέσα από την ενεργοποίηση στοχευμένης και ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της πρόκλησης που αναδύεται για τη χώρα μας, η Πρωτοβουλία αφορά ένα διευρυμένο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πέντε (5) πυλώνων, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας και την αναστροφή της υπογεννητικότητας. Ειδικότερα, οι πυλώνες της Πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν τα εξής: 1) Δράσεις γίνονται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, όπως η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η ΜΚΟ «Be-Live» και η Ένωση «Μαζί για το παιδί» για τη στήριξη της οικογένειας· 2) Προνομιακά τραπεζικά προγράμματα με κοινωνική στόχευση σε όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, από τον Έβρο, το ΒΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα· 3) Συνέργειες με επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει ή θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες για το δημογραφικό ζήτημα για στοχευμένες δράσεις· 4) Ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για το δημογραφικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση «λευκής βίβλου» για το δημογραφικό, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, με στόχο τη συμβολή διακεκριμένων ειδικών στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής· 5) «Μπροστά για την οικογένεια & τους εργαζομένους της»: Η Τράπεζα εφαρμόζει και εμπλουτίζει, διαχρονικά, ένα εκτεταμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών των εργαζομένων της. «Η λύση του δημογραφικού δεν μπορεί παρά να έρθει και μέσα από τη στήριξη της οικογένειας. Της νέας οικογένειας, την ώρα που παίρνει τις σημαντικές της αποφάσεις για τον αριθμό των παιδιών της. Με μια σειρά ενεργειών, στόχος μας είναι, πρώτα από όλα, να βοηθήσουμε όσους θέλουν παιδιά να μπορέσουν να αποκτήσουν, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τα αντικειμενικά, υλικά εμπόδια», σημείωσε εγκαινιάζοντας την πρωτοβουλία ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Όντας στην πρωτοπορία όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών του UN Global Compact και του UN Women. Υπογράφοντας τις Αρχές, η Τράπεζα αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου που θα ενισχύσει και θα προωθήσει την ισότητα των φύλων. Οι Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών δημιουργήθηκαν το 2010 από θεσμικούς φορείς των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα από το UN Global Compact και το UN Women, για να προάγουν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών παγκοσμίως στoν χώρο εργασίας, την αγορά και την κοινωνία. Αναφερόμενος στην υπογραφή των Αρχών, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε πως η ενδυνάμωση των γυναικών και η ισότιμη πρόσβασή τους σε ηγετικές θέσεις, πηγές χρηματοδότησης και επιχειρηματικές ευκαιρίες αποτελεί προτεραιότητα για την Πειραιώς και πως ήδη εργάζονται με συνέπεια προς αυτήν την κατεύθυνση, τονίζοντας πως «η περίοδος μετασχηματισμού της Τράπεζας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί μια μοναδική συγκυρία ώστε να προαγάγουμε και να ενισχύσουμε την ισότητα των φύλων μέσα από παρεμβάσεις με αξία και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία».

Μία σειρά από δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές που της επιτρέπουν να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γύρω από το περιβάλλον αναπτύσσει η Alpha Bank, η οποία επέλεξε να θέσει στο επίκεντρο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Alpha Bank δρομολογεί μεταξύ άλλων τους εξής βραχυπρόθεσμους στόχους:

  1. Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας χαρτιού
  2. Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή τριών επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά κτήρια της Τράπεζας
  3. Διατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης των toner και μείωση της χρήσης τους

Επίσης, την τελευταία πενταετία έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στην Κρατική Δράση e-astypalea, που παρέχει στους μόνιμους κατοίκους του νησιού επιδότηση έως 12.000 ευρώ για αγορά ηλεκτροκίνητου μεταφορικού, μέσα από το καταναλωτικό δάνειο Alpha Πράσινες Λύσεις – Ηλεκτροκίνηση, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα προνομιακούς όρους που ισχύουν αποκλειστικά για τους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας, όπως σταθερό επιτόκιο 4,5% (μειωμένο κατά περίπου 50% σε σχέση με το ισχύον επιτόκιο του δανείου) και δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 8 χρόνια.

Στις επιταγές της νέας εποχής, συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, προσαρμόζεται και η Εθνική Τράπεζα, η οποία στη μακρόχρονη ιστορία της των 180 ετών έχει διαδραματίσει με συνέπεια πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Κατανοώντας τη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος για την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη, έχει εντάξει μια σειρά από δράσεις και διαδικασίες που αποσκοπούν: στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των πελατών της. Ενδεικτικά, το 2019 εξοικονόμησε ενέργεια 4,51 GWh, εκτύπωσε 1.688.500 λιγότερες σελίδες, μετέτρεψε 1 εκατ. statements σε ηλεκτρονική μορφή και παράλληλα διπλασίασε το ποσό που αντιστοιχεί σε εγκρίσεις έργων ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ασκεί έμμεση πίεση στους προμηθευτές της με σκοπό τη βελτίωση του βαθμού υπευθυνότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεισφέρει στην προώθηση καλών πρακτικών στη σφαίρα επιρροής της, που συμπεριλαμβάνει την προμηθευτική αλυσίδα και τους συνεργάτες της. Για τον λόγο αυτό, περιλαμβάνει στην αξιολόγηση των προμηθευτών της περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως: τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση), συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών), συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Επιπλέον, από το 2013 έχει ενσωματώσει όρους και κανόνες εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολο των προκηρύξεων, διαγωνισμών και συμβάσεων με προμηθευτές της.

Σούπερ μάρκετ

Επιβεβαιώνοντας με τον πλέον ηχηρό τρόπο τον χαρακτηρισμό «cash cows» που τους αποδίδουν οι Αγγλοσάξονες (έβαλαν στα ταμεία τους περίπου 1 δισ. ευρώ περισσότερα την περσινή χρονιά της πανδημίας), τα σούπερ μάρκετ έσπευσαν να ανταποδώσουν στην κοινωνία «το έξτρα μέρισμα που έλαβαν». Όπως προκύπτει από τη δραστηριότητά τους, δεν τσιγκουνεύτηκαν τα χρήματα, αναπτύσσοντας πλέγμα δράσεων που αφορούσαν από την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι την υποστήριξη σωματείων κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες προχώρησαν και στη χορήγηση έκτακτου μπόνους προς τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έκαναν κατά το πρώτο, ιδιαίτερα δύσκολο, κομμάτι της πανδημίας.

Σε τρεις άξονες βασίστηκαν τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποίησε η ΑΒ Βασιλόπουλος: στον Άνθρωπο, στα Προϊόντα και στο Περιβάλλον. Με αυτή τη λογική κινήθηκε η εταιρεία και μέσα στην υγειονομική κρίση. Ενδεικτικά, στη διάρκεια του φετινού Πάσχα μετέτρεψε τη δράση «Πασχαλινά Αβγά ΑΒ» σε πράξεις προσφοράς για τη ζωή των παιδιών της «Αμυμώνης», του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες. Επιπλέον, μέσα από το πρωτοποριακό Κινητό «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης» ανακύκλωσε 53.000 μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες, ταξίδεψε σε 30 Δήμους της χώρας και εκπαίδευσε 21.855 μαθητές· επιπλέον, παρέμεινε πιστή στη δέσμευσή της να μειώσει τη χρήση του πλαστικού κατά 50% έως το 2025, αλλά και να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% έως το 2025.

Τους ανθρώπους που είχαν περισσότερη ανάγκη φρόντισαν να στηρίξουν τα Μy Market του ομίλου METRO Cash & Carry. Έτσι, το σούπερ μάρκετ ανέλαβε πρωτοβουλία για να καλυφθούν οι ανάγκες σε τρόφιμα των ευπαθών ομάδων που κατοικούν στην επικράτεια σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, ενώ παράλληλα ανταποκρίθηκε σε αιτήματα μονάδων Υγείας, Οργανισμών και Ιδρυμάτων από όλη την Ελλάδα για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Μόνο κατά τις πρώτες εβδομάδες της προσπάθειας αυτής, δέχθηκε και ανταποκρίθηκε σε πάνω από 30 αιτήματα στήριξης σε νοσοκομεία, ιδρύματα, κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας πάνω από 15.000 συσκευασίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Σε μπαράζ δράσεων προχώρησε και η Lidl Ελλάς, η οποία φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στα προγράμματα ΕΚΕ στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική αλυσίδα συνεχίζει το έργο της εναλλακτικής τουριστικής καμπάνιας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Plastic Free Santorini», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και ενσωματώθηκε κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης». Το «Plastic Free» ξεκίνησε το ταξίδι του από τα Χανιά, ακολούθησε η Χαλκιδική και θα συνεχίσει στη Σαντορίνη, στη Ρόδο, στην Κω και στην Κέρκυρα. Στόχος της Lidl Ελλάς και του Kοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη είναι να πείσουν τους ανθρώπους ότι αξίζει να δοκιμάσουν να ζήσουν την καθημερινότητά τους με έναν πιο βιώσιμο τρόπο. Παράλληλα, προχώρησε σε μια σειρά κατασκευαστικών εργασιών ώστε να μπορέσει ο χώρος όπου στεγάζεται το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στην Επανομή Θεσσαλονίκης να γίνει κατάλληλος προς χρήση. Επιπρόσθετα, ανέλαβε εξολοκλήρου τον εξοπλισμό του Κέντρου, καθώς και τη διαμόρφωσή του για την εξυπηρέτηση των οικογενειών που θα προσέρχονται σε αυτό, ενώ σε μηνιαία βάση θα καλύπτει και όλα τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Στήριξης, το οποίο στελεχώθηκε και λειτουργεί από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η Lidl Hellas τον Απρίλιο του 2015 διέθεσε στον Οργανισμό και ακίνητό της στη Νέα Μάκρη για να χρησιμοποιηθεί επίσης ως Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Νομού Αττικής. Λειτουργεί καθημερινά, είναι στελεχωμένο με ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, αποθηκάριο, και παρέχει υλική, κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες. Ακόμη, μέσω του Κέντρου Στήριξης προσφέρεται η δυνατότητα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να αποθηκεύει και να διανέμει φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες της περιοχής που βρίσκονται σε ανάγκη, στα 5 σπίτια του Οργανισμού στον Νομό Αττικής, αλλά και σε τρίτους φορείς κοινωνικής υποστήριξης. Το «παρών» έδωσε και η Μασούτης. Η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σε συνεργασία με την Colgate–Palmolive διέθεσε επώνυμα προϊόντα σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη».

Φαρμακοβιομηχανία

Παρούσες στη μάχη ενάντια στην πανδημία ήταν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, υλοποιώντας μια σειρά δράσεων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Μέσω των εταιρειών-μελών της, ανέλαβαν από την πρώτη στιγμή την παρασκευή αντισηπτικών διαλυμάτων για τα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς κόστος για το Δημόσιο, ενώ θωράκισε τα νοσοκομεία, και ιδιαίτερα τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες τους, με τη δωρεά 40 κλινών ΜΕΘ υψηλής τεχνολογίας. Οι 40 εξειδικευμένες κλίνες ΜΕΘ ήταν αμερικανικής κατασκευής και ο προηγμένος σχεδιασμός τους επιτρέπει την ευχερέστερη κίνηση των ασθενών και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου νοσηλείας. Σκοπός της συγκεκριμένης δωρεάς ήταν να αυξηθεί η δυναμικότητα των δημόσιων δομών υγείας σε κλίνες εντατικής θεραπείας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της Covid-19. Επιπρόσθετα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες προέβησαν σε δωρεές φαρμάκων στα κοινωνικά φαρμακεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και 40 Δήμων σε όλη την Ελλάδα, 60 μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών σε ΜΕΘ του ΕΣΥ, 500.000 μασκών προστασίας διαφόρων τύπων τύπου προς το ΕΣΥ, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεγάλων ποσοτήτων γαντιών, οξύμετρων, πιεσόμετρων και απολυμαντικού εξοπλισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα νοσοκομεία Σωτηρία και Αλεξάνδρα, καθώς και προστατευτικού εξοπλισμού και ειδών φαρμακείων σε τοπικούς φορείς. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση της επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων για τους ασθενείς. Στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυσαν τις βάρδιες του προσωπικού στις μονάδες παραγωγής τους, ώστε κανένας ασθενής με χρόνιο νόσημα δεν θα στερούνταν τα απαραίτητα φάρμακά του. Σήμερα, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ασθενείς στην Ελλάδα θεραπεύονται με φάρμακα που παράγονται εγχωρίως από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Η ελληνική παραγωγή διαθέτει τη δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 75% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών σε φάρμακα. Η δυνατότητα αυτή είναι προνόμιο λίγων χωρών στην Ευρώπη. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις για τις υπό έρευνα θεραπείες για τον νέο κορονοϊό και είναι έτοιμες, εφόσον χρειαστεί, να διαθέσουν τις μονάδες παραγωγής τους στο κράτος για την παραγωγή όποιας θεραπείας κριθεί σκόπιμη. Την ίδια στιγμή, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας στηρίζει το πρόγραμμα «Συμβουλευτική Εύρεση Εργασίας» του κέντρου της Action Aid Hellas. Το εν λόγω πρόγραμμα ενδυναμώνει την απασχόληση συμβάλλοντας στην επανένταξη συνανθρώπων μας στην αγορά εργασίας.

Τηλεπικοινωνίες

Γρήγορα αντανακλαστικά επέδειξαν και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έσπευσαν να λάβουν στοχευμένες αποφάσεις για να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον που διαμόρφωσε η υγειονομική κρίση. Πέρα από τις υπόλοιπες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουν, ο κλάδος απάντησε στις συνθήκες της καραντίνας με πλέγμα μέτρων. Ειδικότερα, η Cosmote επένδυσε συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. Από την πρώτη στιγμή ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της χώρας προσέφερε δωρεάν επιλεγμένο πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του Cosmote History ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της Cosmote TV στο YouTube, ενώ εμπλούτισε το πρόγραμμα με κινηματογραφικά blockbuster, παιδικό πρόγραμμα και παραγωγές μεγάλων σκηνοθετών σε α΄ προβολή για όλους τους συνδρομητές. Επιπλέον, λαμβάνοντας μέρος στην εθνική προσπάθεια, προχώρησε στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των ελληνικών νοσοκομείων με αγορά απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού αξίας 2 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα για την προμήθεια 24 αναπνευστήρων, 110 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και 110 μόνιτορ. Οι περισσότεροι από τους 24 αναπνευστήρες τέθηκαν στην υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου και του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας. Επιπλέον, προσέφερε τη δωρεάν δημιουργία και λειτουργία ειδικού 5ψήφιου αριθμού Γραμμής Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (10306) για τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών, ενώ αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την ελληνική οικογένεια παρείχε δωρεάν πρόσβαση από κινητά δίκτυα, χωρίς χρέωση δεδομένων, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και η Wind, η οποία πέρα από τις στοχευμένες δράσεις για την πανδημία συνέχισε να ανταποκρίνεται σε έκτακτες καταστάσεις. Όπως όταν στάθηκε δίπλα στους συνδρομητές της στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας και παράλληλα σταμάτησε τη διαδικασία φραγής εισερχομένων/εξερχομένων κλήσεων στις συνδέσεις συμβολαίου για 30 ημέρες. Είχε προηγηθεί η απελευθέρωση της επικοινωνίας με δωρεάν απεριόριστα data για επτά ημέρες το φετινό Πάσχα για να έρθουν πιο κοντά οι συνδρομητές της με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Από εκεί και πέρα, συνεχίζει να υλοποιεί σταθερά το πρόγραμμα Kids@safety, που βοηθά γονείς και κηδεμόνες να προετοιμάσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους ώστε να υιοθετούν έναν ασφαλή διαδικτυακό τρόπο συμπεριφοράς, αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους. Μέσα από συμβουλές για την ορθή χρήση του διαδικτύου, την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ ανηλίκων, γονέων, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα παράλληλα προωθεί τις θετικές πλευρές των νέων τεχνολογιών και την κριτική σκέψη. Σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι και η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η Wind από το 2011 στηρίζει έμπρακτα την δράση Cyberkid ως αποκλειστικός χορηγός της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα CYBERKID και της ιστοσελίδας www.cyberkid.gr. Η εφαρμογή για κινητά CYBERKID δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσα από τη Γραμμή SOS-Cyber Alert να επικοινωνούν άμεσα (touchscreen call) και σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση κινδύνου ή απειλής με αξιωματικούς του Κέντρου Επιχειρήσεων Διαδικτυακών Απειλών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πληροφορική

Από τους μεγάλους κερδισμένους της πανδημίας ήταν και οι εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες είδαν τα αποτελέσματά τους να απογειώνονται εξαιτίας της εκτόξευσης της ζήτησης για προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών κατέγραψε σημαντική μεγέθυνση δραστηριότητας, αύξηση μεγεθών σε διψήφιο ποσοστό σε σύγκριση με το 2019, που συνοδεύτηκε σε πολλές περιπτώσεις με νέες προσλήψεις. Οι αυξημένες απαιτήσεις για ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές από τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με την επικείμενη δημοπράτηση έργων, ύψους 6 δισ. ευρώ, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργούν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον κλάδο – o οποίος ανταπέδωσε από την πλευρά τους μέρος του οφέλους που καρπώθηκε μέσα από τις δράσεις ΕΚΕ.