Οικονομική Επιθεώρηση, Ιούλιος 2021, τ. 1008

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ*

Κατά τη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης και ως αποτέλεσμα αυτής μειώθηκε αισθητά ο ρυθμός ανακαίνισης αλλά και νέων επενδύσεων σε αστικά ακίνητα. Αυτό οδήγησε σε περιορισμό της προσφοράς ποιοτικών κατοικιών, με αποτέλεσμα  σε αρκετές περιοχές της  Αττικής οι μέσες τιμές των ακινήτων να διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Σε αυτό συνετέλεσε και η ζήτηση που δημιούργησε το 2019 το πρόγραμμα Golden Visa. Καθώς ξεκινά η μετά-Covid19 περίοδος, ο ρυθμός έναρξης κατοικιών καταγράφει αυξητική τάση, αν και ο ρυθμός ακόμα είναι ήπιος.

 

 

 

Στο μέτωπο των ενοικιάσεων κατοικιών, η ριζική μείωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες λόγω της πανδημίας, οδήγησε τους ιδιοκτήτες στην προσφορά πιο μακροχρόνιων μισθώσεων.

 

 

 

 

Στην Ελλάδα ήδη από το 2018 μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατούσε να καλύψει τις δαπάνες στέγασης. Η διαφαινόμενη αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα θα επιδεινώσει αυτή την κατάσταση.

 

 


* Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η εταιρεία ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ακίνητα Cerved Property Services, που ανήκει στον διεθνή Ιταλικό Όμιλο Cerved Group