Η επίπτωση της επιδημιολογίας των λυμάτων στην κοινωνική και οικονομική ζωή

άρθρο του Νικολάου Παπαϊωάννου

καθηγητή, πρύτανη του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει θέσει όλες του τις δυνάμεις στη διάθεση της ελληνικής Πολιτείας με στόχο την επιστημονική υποστήριξη λήψης κρίσιμων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας που προκάλεσε ο ιός SARS-CoV-2. Στο πλαίσιο αυτό καθηγητές από 11 διαφορετικά εργαστήρια των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, αναλύουν και παρακολουθούν την παρουσία του ιού στα αστικά υγρά απόβλητα της Θεσσαλονίκης με σκοπό να υπάρχει ποσοτική εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της παρουσίας του στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Η έρευνα του ΑΠΘ στα λύματα ξεκίνησε μέσα στις μέρες τις καραντίνας, αρχές Απριλίου.

Στα αποχετευτικά δίκτυα των πόλεων καταλήγουν ανθρωπογενή απόβλητα τα οποία περιέχουν σωματικά υγρά (ούρα, σάλιο, ιδρώτα, αίμα, αναπνευστικές εκκρίσεις), υγρά από πλύσιμο του σώματος και των ρούχων, περιττώματα, ακαθαρσίες κ.λπ. Όλα τα παραπάνω περιέχουν ανθρώπινο βιολογικό υλικό και, φυσικά, στην περίπτωση της τωρινής πανδημίας μέσα σε αυτό βρίσκεται και το αντιπροσωπευτικό γονιδίωμα του ιού, προερχόμενο από κατοίκους που είτε νοσούν είτε είναι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού στα λύματα –υπολείμματά του που είναι μεν ανενεργά για τη μετάδοση της νόσου αλλά αποτελούν ικανά στοιχεία ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού της παρουσίας του– μπορεί να αποτελεί ποσοτικό δείκτη του επιπέδου διασποράς σε όλη την κοινότητα και όχι μόνο στα διαγνωσθέντα κρούσματα.

Αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο –σε διάφορους βαθμούς χωρικής πολυπλοκότητας– που…

διαβάστε τη συνέχεια του άρθρο στο τεύχος της Οικονομικής Δεκεμβρίου