Ιδιομορφίες του γένους των Ελλήνων

Αναπόφευκτες σε μία πανδημία είναι οι συγκρίσεις των «επιδόσεων» διαφορετικών κρατών και πληθυσμών. Για λόγους που ακόμα δεν έχουν εξηγηθεί τα κρούσματα στην Ανατολική Ευρώπη είναι λιγότερα και σαφώς πιο ήπια εκείνων στη Δυτική Ευρώπη. Ενώ στην Ελλάδα καταγράφονται σαφώς καλύτερες επιδόσεις από χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ, οι ίδιες αυτές επιδόσεις είναι οι χειρότερες (κατά κεφαλή) στα Βαλκάνια.

 

Ενδεχομένως η μεγάλη διαφορά οφείλεται στον διαφορετικό βαθμό έκθεσης της κάθε κοινωνίας στην παγκοσμιοποίηση. Δεν λείπουν, όμως, εκείνοι που αναζητούν την αιτία σε εθνολογικές διαφορές.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει άρθρο του γιατρού, υγιεινολόγου και ομότιμου καθηγητή πανεπιστημίου, Βασίλη Βαλαώρα, σχετικά με τις «ιδιομορφίες του γένους των Ελλήνων», που δημοσιεύτηκε το 1985 στο περιοδικό Παρνασσός.