ΚΕΠΕ: Κομβικός ο ρόλος του Δημοσίου στην προσπάθεια ανάκαμψης

 

Ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 4% και δημιουργία 167.000 θέσεων εργασίας για κάθε 5 δισ. ευρώ αύξησης των κρατικών δαπανών προβλέπει το ΚΕΠΕ.  Σε ειδική μελέτη των ερευνητών Νίκου Ροδουσάκη και Γιώργου Σώκλη αναλύονται οι επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση των κρατικών καταναλωτικών δαπανών στο ΑΕΠ, την απασχόληση αλλά και στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας.

Αξιοποιούν εμπειρικές μετρήσεις που έγιναν στη βάση ενός πολυτομεακού υποδείγματος συμπαραγωγής εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων με ετερογενή εργασία, το οποίο βασίζεται στην έννοια του «Σραφφαϊανού Πολλαπλασιαστή». Αφού παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, οι μελετητές προβάλλουν τις εκτιμήσεις στο υποθετικό σενάριο αύξησης των κρατικών δαπανών κατά €5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού τομέα. Κατά συνέπεια η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική «είναι  εφικτό να αντισταθμιστεί σημαντικό μέρος των αρνητικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία».  Σημειώνουν, όμως, ότι «οι αρνητικές επιπτώσεις στον εξωτερικό τομέα της χώρας δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν, ενώ είναι εύλογο να αναμένουμε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στην επενδυτική δραστηριότητα».