Μανιφέστο για την κοινωνική πρόοδο: Ιδέες για μια καλύτερη κοινωνία

 

Marc Fleurbaey, σε συνεργασία με τους:  O. Bouin, M.-L. Salles-Djelic, R. Kanbur, H. Nowotny, E. Reis, Πρόλογος:  Amartya Sen
Μανιφέστο για την κοινωνική πρόοδο: Ιδέες για μια καλύτερη κοινωνία
Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα 2019, σελίδες 296,
τιμή: 20,00 ευρώ

 

Σύνοψη των εργασιών μιας ομάδας/πάνελ 300 ερευνητών από διαφόρους τομείς, το Μανιφέστο για την κοινωνική πρόοδο  έρχεται να αναζητήσει ποιες νέες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη σύγχρονη οικονομία –τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα– θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση που έχει δημιουργήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Nα αποκαταστήσουν το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς διακρίσεις, χωρίς υποταγή στις ανισότητες, οι οποίες δεν παύουν να μεγαλώνουν.

Για τους συγγραφείς, το κράτος πρόνοιας που λειτούργησε τα μεταπολεμικά χρόνια θα χρειαστεί ανασχεδιασμό, όχι όμως εγκατάλειψη, ενώ η οικολογία θα χρειαστεί να ενσωματωθεί στη διαχείριση της οικονομίας.

Όμως, χωρίς εκδημοκρατισμό του τρόπου λήψεως των αποφάσεων –σε επίπεδο επιχειρήσεων, κοινοτήτων, εθνικών συνόλων, παγκόσμιας κοινότητας– όλη η συζήτηση για την “καλύτερη κοινωνία” κινδυνεύει να μείνει θεωρητική. Αφυπνίζει ο τρόπος με τον οποίο ο Αμάρτια Σεν, στα Προλεγόμενά του, παρουσιάζει την ήπια ανατρεπτικότητα του Μανιφέστου για την κοινωνική πρόοδο . Δείτε: “Αν το κεντρικό μήνυμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου , πριν από 170 χρόνια, ήταν πως “η ιστορία όλων των έως τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία των ταξικών αγώνων”, το βασικό μήνυμα του παρόντος Μανιφέστου είναι ότι η δικαιοσύνη ασφαλώς μπορεί να ενισχυθεί και ότι η κοινωνική πρόοδος μπορεί να προαχθεί σημαντικά, αν συνδυάσουμε ένα εποικοδομητικό όραμα με προσεκτικά σχεδιασμένες αλλαγές στους θεσμούς και τις κοινωνικές συμβάσεις”. Διόλου εύκολο – αλλά τι ουσιώδες είναι εύκολο;