Με θέμα τις επενδυτικές προθέσεις στην σκιά του Covid-19

Του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Για τρίτη φέτος φορά, η πρωτοβουλία InvestGR (του Ανδρέα Γιαννόπουλου) επεδίωξε μια παρουσίαση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού «με τα μάτια των επιχειρήσεων» και μάλιστα των ξένων, σε μια συζήτηση όμως για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα μετά το πέρασμα της πανδημίας του Covid-19 ή, πάντως, μετά το πέρασμα της πρώτης φάσης που έως τώρα είδαμε.

Ως πυρήνας της συζήτησης – βέβαια σε μορφή webinar – στην οποία προσήλθε τόσον ο δημόσιος χώρος όσο και φορείς της επιχειρηματικότητας – ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή και του Χριστόφορου Πισσαρίδη, με skype από Κύπρο – χρησίμευσε έρευνα/survey της Ernst&Young για την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού (μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό σύνολο που μελετά η ίδια). Η έρευνα έγινε σε κάπου 200 επιχειρήσεις, από 21 χώρες, που 55% τους διαθέτουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα. Αξίζει μια ανάγνωση των ευρημάτων της έρευνας, που ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει για να φωτίσει την δική του εκδοχή του αύριο:

Ήδη ένα πρώτο εύρημα αφορά το πώς επηρεάστηκε η Ευρώπη εν γένει ως επενδυτικός προορισμός από το πέρασμα του Covid. Εξίσου (σε επίπεδο 43%) την βλέπουν περισσότερο και λιγότερο ελκυστική, με δυο άκρα πιο συγκρατημένα – πολύ λιγότερο (6%) και πολύ περισσότερο (8%). Εκεί όπου η ελκυστικότητα της Ευρώπης αυξάνεται είναι λόγω μετακίνησης μέρους της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ΕΕ (και, ενδιαφέρον, στην Αμερική) , με αναφορές από 83% των ερωτώμενων. η αναμενόμενη ενσωμάτωση τεχνολογίας σε ορίζοντα 3ετίας, με αναφορές από 82%. ενώ η έμφαση στην βιωσιμότητα/κλιματική αλλαγή κατά 57%. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για «ενάρετες» αιτίες επιλογής της Ευρώπης.

Επικεντρώνοντας, τώρα, στην Ελλάδα η έρευνα της E&Y την βρίσκει 29 στην Ευρώπη σε αριθμό άμεσων ξένων επενδύσεων/ΑΞΕ το 2019 (έναντι 35ης το 2018, με 32η θέση κατά μέσο όρο στην δεκαετία 2009-18). Το ποσοστό που απορροφά η Ελλάδα είναι μόλις 0,34% του συνόλου, έναντι 2,45% της Πορτογαλίας (στην 11η θέση), 1,61% της Σερβίας (14ης), 1,22% της Ρουμανίας (15ης), 0,69% της Βουλγαρίας (24ης).

Πού κατευθύνθηκαν οι ΑΞΕ στην Ελλάδα την 3ετία 2017-19; Σε ποιες μορφές δραστηριότητας; Κατά 51% σε γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ (έναντι 41% μέσου όρου Ευρώπης), σαφής ένδειξη οικονομίας εισαγωγών. Κατά 29% στην βιομηχανία (όσο και ο μέσος όρος Ευρώπης: αρκετά ευχάριστη έκπληξη), κατά 8% σε έρευνα και ανάπτυξη, το ίδιο και σε logistics (ο μέσος όρος Ευρώπης στο 9% για αμφότερες τις δραστηριότητες – εδώ αντίρροπη έκπληξη). Στο 0 (μηδέν) σε παρουσία κεντρικών γραφείων ξένων επιχειρήσεων (έναντι 6% στην Ευρώπη…), internet data centres, shared services centres.

Αναζητώντας, τώρα, τις αυριανές προθέσεις των επιχειρήσεων της έρευνας, 13% θεωρούν ότι τον τελευταίο καιρό η εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί πολύ, 25% ότι έχει βελτιωθεί ελαφρώς, το 46% ούτε βελτιωθεί/ούτε επιδεινωθεί, 6% χειροτερέψει ελαφρώς, 2% χειροτερέψει αισθητά. Στις ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, η αξιολόγηση είναι καταρχήν πιο θετική: 20% δηλώνουν μεγάλη βελτίωση, 32% ελαφρά βελτίωση, 31% ούτε/ούτε, 8% ελαφρά επιδείνωση, 4% σημαντική επιδείνωση (σημειώστε ότι, στο αρνητικό άκρο, υπάρχει μεγαλύτερη δυσαρέσκεια…). Αντίστοιχη η εικόνα στην αναγνώριση ότι εφαρμόζεται πλέον ελκυστικότερη πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, αλλά με διαπίστωση ελλείψεων π.χ. στην δημιουργία κέντρων ανταγωνιστικότητας, ή την προσέλκυση καινοτόμων δραστηριοτήτων και κεντρικών γραφείων.

Πάντως, βελτίωση στην επόμενη 3ετία αναμένουν 69% (31% σημαντικά, 38% ελαφρώς), από τις δε εγκατεστημένες ήδη στην Ελλάδα 86% (47% σημαντικά, 39% ελαφρώς). Στην δε μετά-Covid εποχή, το 69% θετικών εκτιμήσεων για την Ελλάδα συγκρίνεται με 47% για την Πορτογαλία, 39% για μέσο όρο Ευρώπης, 32% για την Γαλλία: εδώ, καταγράφεται μια αιχμή αισιοδοξίας.

Ένα ακόμη βήμα: παρά τις θετικές αυτές αξιολογήσεις, μεταξύ 2019 και 2020, οι σχεδιασμοί των ήδη εγκατεστημένων στην Ελλάδα επιχειρήσεων να αναπτυχθούν εδώ πήγε ελαφρώς πίσω: από 50% σε 47%. Κατά τα άλλα, η διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα βελτίωσε την ελκυστικότητα της Ελλάδας (κατά 41% πολύ), ιδίως μεταξύ των ήδη εγκατεστημένων (κατά 60% πολύ). Και πάλι, όμως, κατά 50% δεν σημείωσαν «καμιά αλλαγή» στις προγραμματισμένες επενδύσεις τους, κατά 28% έφεραν πάγωμα στις επενδύσεις, κατά 6% ακύρωσαν σχεδιασμούς, ενώ κατά 3% αύξησαν τις προγραμματισμένες…

(Γι αυτό προειδοποιήσαμε ότι ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει κατά το δοκούν τα ευρήματα της έρευνας).