Μισή ώρα στην economia με τη Γιώτα Παπαρίδου

H Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), συζητά με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη και τον Κώστα Μπλιάτκα στη σειρά των e-συναντήσεων “Μισή ώρα στην economia”.

Εξηγεί γιατί ο ΣΕΠΕ, με τις 4.600 επιχειρήσεις και τους 260.000 εργαζόμενους που εκπροσωπεί, μπορεί ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της πολιτείας να συμβάλει στην αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά για τους κινδύνους και της ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να στραφούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η ίδια απαντά στο αν μπορούν να επιστρέψουν οι Έλληνες επιστήμονες υψηλών προσόντων που έφυγαν στο εξωτερικό και αν μπορεί η αγορά του κλάδου να δώσει ανταγωνιστικούς μισθούς». Μιλά επίσης για την ανάγκη δημιουργίας ρεαλιστικών μοντέλων ανάπτυξης του κλάδου που θα φτιάξουν νέες θέσεις εργασίας.