Ο Oικονομολόγος, Αναπληρωτής Kαθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πλάτων Τήνιος συζητά αυτή την εβδομάδα με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη και τον Κώστα Μπλιάτκα στο πλαίσιο της σειράς των e – συναντήσεων “Μισή ώρα στην Economia”.

 

Αναφέρεται στη νέα νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται στη δομή της κοινωνικής ασφάλισης, σχολιάζει τις προσδοκίες από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα το οποίο θεωρεί ότι δεν λύνει από μόνο του τα προβλήματα, αλλά και στην γήρανση του πληθυσμού.

 

«Πολύ συχνά», παρατηρεί «τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζονταν καινούργιοι ασφαλιστικοί νόμοι με σκοπό τη διάσωση των συντάξεων οι οποίοι εκ των υστέρων αποδεικνύονταν αναποτελεσματικοί».

 

Ο ίδιος προτείνει έναν σαφή μεταρρυθμιστικό ορίζοντα, δημιουργία διαγενεακής εμπιστοσύνης, αλλά και έμφαση στην «περισσότερη εργασία και αποταμίευση».