Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης και ο Κώστας Μπλιάτκας συζητούν με τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Υφυπουργό Δημόσιας Διοίκησης Σταύρο Μπένο για τη νέα οργάνωση του κράτους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Μιλούν ακόμα, για την περιπέτεια του πολίτη με το Δημόσιο, την ίδρυση και τη σημερινή ψηφιακή εποχή των ΚΕΠ. Και βέβαια η συζήτηση με τον ιδρυτή και πρόεδρο του “Διαζώματος” δεν μπορούσε να μην αγγίξει το θέμα της ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων και συνολικότερα των μνημείων, καθώς και του τρόπου που αυτά μπορούν να αιμοδοτήσουν την ελληνική οικονομία.