Μοντέρνα Κίρκη

 

«Μοντέρνα Κίρκη»: Τουρισμός και ελληνική κοινωνία την περίοδο 1950-1974

Μιχάλης Νικολακάκης
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2017, σελίδες 198

 

 

Με κοινωνιολογική κατά κύριο λόγο προσέγγιση, η οποία άλλωστε και εξηγεί τον υπέρτιτλο «Μοντέρνα Κίρκη», που αποτελεί από μόνος του μια ολόκληρη ερμηνευτική με αξιολογικές αιχμές, η μελέτη αυτή του Μιχάλη Νικολακάκη καταπιάνεται με την περίοδο που αληθινά διαμόρφωσε/συγκρότησε εκείνο το οποίο μάθαμε να αποκαλούμε (και να υμνούμε, τώρα πιο τελευταία) «βαριά βιομηχανία της Ελλάδας»: τον τουρισμό. Τον τουρισμό όπως αναπτύχθηκε με τη σύγκλιση «ρόλων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημόσιου σχεδιασμού».

Ξεκινώντας από τα χρόνια του Δόγματος Τρούμαν και τις δομές του Σχεδίου Μάρσαλ –όπως επιχειρήθηκε να αναδειχθούν παραγωγικές δυνατότητες σε μια Ελλάδα που είχε μεν γνωρίσει τον τουρισμό ως περιηγητισμό, αλλά ήδη είχε απόλυτη ανάγκη για αναπτυξιακή επανεκκίνηση– και φθάνοντας στην εκρηκτική όσο και άγαρμπη ανάπτυξη της εποχής της Χούντας, ο Νικολακάκης δεν στέκεται μόνο στις αντιλήψεις που αποτυπώθηκαν στις στάσεις των οικονομικών ελίτ (που δεν επένδυσαν μόνο, αλλά και «κατηύθυναν» το τουριστικό προϊόν) και της πολιτικής τάξης (που ακολούθησε, παριστάνοντας ότι οδηγεί…), αλλά προχωρεί και στην εξέταση του πώς διηθείται η συζήτηση αρχικά, η εμπειρία της τουριστικής παρουσίας εν συνεχεία, σε μια Ελλάδα/σε μια κοινωνία που κάνει τη δική της συλλογική μετάβαση. Από τη μνήμη του αρχαίου κλέους μέχρι την ανάδυση της λαϊκότητας ως αξίας, από την αγριωπή ανάπτυξη μέχρι τα πρώτα σκιρτήματα της περιβαλλοντικής συνείδησης, η νωπογραφία αυτή του τουρισμού εκφράζει πολλά, που συχνά προσπερνάμε…