Οι δράσεις κοινωνικής ευθύνης εκφράζουν τη φιλοσοφία μας

Έφη Κουτσουρέλη, αντιπρόεδρος Ομίλου Quest Συμμετοχών

 

Οι δράσεις ΕΚΕ είναι το “κερασάκι στην τούρτα” μιας επιτυχημένης εταιρείας ή συνδέεται με την ανάπτυξη και κερδοφορία της;

Οι δράσεις ΕΚΕ αποτελούν -πρώτα και πάνω απ’ όλα- έκφραση της φιλοσοφίας και της κουλτούρας μιας εταιρείας. Ο Όμιλος Quest μέσω των εταιρειών υλοποιεί δεκάδες ενέργειες πχ συμβολή στην τηλε-εκπαίδευση, ενίσχυση του συστήματος Υγείας, υποστήριξη ΜΚΟ όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, στήριξη ευπαθών ομάδων, παροχή υποτροφιών κλπ. Παράλληλα ακολουθούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ενισχύοντας το εκπαιδευτικό σύστημα διδασκαλίας με τη χρήση της τεχνολογίας και σε αυτό δίνουμε μεγάλη βάση με το Πρόγραμμα  «Καινοτομία στην εκπαίδευση», καθώς και με τις μεγάλες χορηγίες στα δημόσια σχολεία την περίοδο της πανδημίας.

Επιμένουμε στην τήρηση της συνέχειας, γιατί έτσι γίνεται πιο ισχυρό το αποτύπωμα στην κοινωνία και επιπλέον έχουμε τη δυνατότητα να μετρούμε τα αποτελέσματα της συμβολής μας.

Η υποστήριξη ενεργειών ΕΚΕ έχει ασφαλώς οικονομικό κόστος, καθώς έτσι αποτυπώνονται αποτελέσματα και παρέχονται οφέλη στην κοινωνία. Όπως δείχνουν όμως σχετικές έρευνες, οι εταιρείες που διαθέτουν πόρους για κοινωνικές δράσεις παρουσιάζουν θετική πορεία στην ανάπτυξη και την κερδοφορία τους, καθώς η κοινωνία και οι καταναλωτές αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συμβολή τους.

 

Περιβάλλον, εργαζόμενοι, κοινωνία, καινοτομία. Πώς ιεραρχεί ο όμιλος Quest αυτές τις έννοιες;

Η ιεράρχησή μας θέτει όλες αυτές τις έννοιες σε πολύ υψηλή θέση. Δεν είναι σχήμα λόγου, αλλά έμπρακτη αναγνώριση ότι η υιοθέτηση δράσεων σε αυτούς τους τομείς αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου μας.

Η καινοτομία, πρώτα απ’ όλα, είναι από τους πυλώνες εστίασης των εταιρειών μας, για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία αποτελεί κρίσιμη δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία οφελών στη χώρα από την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εταιρείες μας δηλώνουν «παρών» με πολλούς τρόπους και αλληλοσυνδεόμενες δράσεις, όπως οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, η δυναμική προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος , η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι εργαζόμενοί αναγνωρίζονται ως ο κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη των εταιρειών μας.  Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, επανεκπαίδευση, διαδικασίες για εξέλιξη, πολιτικές για ίσες ευκαιρίες, συμμετοχή σε προγράμματα καινοτομίας, προγράμματα ευεξίας και ποιότητα ζωής, είναι ορισμένες από τις δράσεις μας σε αυτή την κατηγορία.

Τέλος, η ανάπτυξη δράσεων για τη στήριξη της κοινωνίας είναι μεταξύ των βασικών επιλογών των εταιρειών του Ομίλου μας.