Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία

 

Dinu Tudor (μετάφραση: Ευανθία Παπαευθυμίου) με Πρόλογο του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Οι Φαναριώτες στη Βλαχία και τη Μολδαβία: Μια ιστορία μέσω των εκκλησιαστικών προσωπογραφιών
Εκδόσεις Πορφύρα, Αθήνα 2017, σελίδες 248, τιμή: 31,99 ευρώ

 

 

 

 

Στη μελέτη αυτή –που έχει λάβει συνάμα τη μορφή ενός συλλεκτικής ελκυστικότητας λευκώματος– παρουσιάζεται και αξιοποιείται ιστορικά ένας ολόκληρος πλούτος από εκκλησιαστικές προσωπογραφίες, που ξεκινούν από Φαναριώτες ηγεμόνες και υψηλούς αξιωματούχους και φθάνουν μέχρι τον κατώτερο κλήρο και την καθημερινότητά του, προκειμένου να παρουσιάσει τη μετα-βυζαντινή παρουσία στη Μολδοβλαχία, με έμφαση στον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ζωντανή «αφήγηση» μέσα από το υλικό των αναθεματικών εικόνων/προσωπογραφιών, που έχει έως και κοινωνιολογική λειτουργία για το ξαναζωντάνεμα μιας ολόκληρης εποχής – αλλά και του ιδιαίτερου «ταξιδιού» της Ορθοδοξίας στη Βαλκανική (όθεν και το καλωσόρισμα του Οικουμενικού Πατριάρχη).