29ος  economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*

 • H εργασία πρέπει να έχει έκταση έως 2,000 λέξεις σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, διάστιχο 1.15 και να αποσταλεί σε αρχείο Μicrosoft Word.
 •  Στο σύνολο των 2,000 λέξεων δεν περιλαμβάνονται o τίτλος, η βιβλιογραφία, οι λεζάντες, και το κείμενο του εξωφύλλου.
 • Η εργασία μπορεί να υποβληθεί είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.
 • Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική, είτε με ομαδική εργασία.
 • Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.
 •  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 31 Μαρτίου 2023.
 • Στην περίπτωση ομάδας, τα άτομα μπορεί να είναι και από διαφορετικές σχολές/βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εντός και εκτός Ελλάδας (δηλ. προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές), καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2022.
 • Στην περίπτωση ομαδικής εργασίας ορίζεται ένα άτομο ως εκπρόσωπος επικοινωνίας.
 • Βραβεύονται οι καλύτερες 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.
 • Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης πηγής, δημοσιευμένης ή μη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις βιβλιογραφικές αναφορές στο κυρίως κείμενο, με συνοπτική αναφορά στο τέλος της εργασίας.
 • Σκόπιμο είναι να παρατίθεται η βιβλιογραφία από έντυπες και όχι μόνο από διαδικτυακές/ηλεκτρονικές πηγές.
 • Η ορθή χρήση του συντακτικού και η σωστή ορθογραφία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη βαθμολογία.
 •  Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν βραβευθεί σε έναν από τους προηγούμενους Φοιτητικούς Διαγωνισμούς του περιοδικού «Οικονομική Επιθεώρηση».
 •  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει μέρος σε προηγούμενους διαγωνισμούς, αλλά δεν έχουν βραβευθεί.
 •  Η κατανομή των βραβείων γίνεται από τους διοργανωτές βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης των εργασιών.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσουν τις βραβευθείσες εργασίες.

* Οι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν δίχως προηγούμενη ειδοποίηση από τους διοργανωτές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ*

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά.

  ΘΕΜΑ*

  ΟΝΟΜΑ *

  ΕΠΩΝΥΜΟ *

  E-MAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ *

  ΤΜΗΜΑ*

  ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ *

  ΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ *

  ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ*;

  ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;