Πέρα από τη λιτότητα: Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία

 

Επιστημονική επιμέλεια: Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, Κώστας Μεγήρ και Χριστόφορος Πισσαρίδης
Πέρα από τη λιτότητα: Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2017, Σελίδες 816, τιμή: 50,00 ευρώ

 

Στις σελίδες του συλλογικού τόμου Πέρα από τη λιτότητα: Για μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία, 31 Έλληνες πανεπιστημιακοί και ερευνητές –με συντονισμό/επιμέλεια της έκδοσης από τους Δημήτρη Βαγιανό, Νίκο Βέττα, Κώστα Μεγήρ και Χριστόφορο Πισσαρίδη– κάνουν κάτι που αν η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα αληθινά υπήρχε, η δημόσια σφαίρα θα το είχε θεωρήσει αναντικατάστατο. Παίρνουν και «ξετινάζουν» την ελληνική οικονομία, όπως αυτή προσήλθε στην κρίση, όπως την αντιμετώπισε, όπως βρίσκεται, τώρα, ένα βήμα πριν από την επόμενη φάση, με μιαν απόπειρα να χτιστεί ένα συνεκτικό corpus ανάλυσης. Το οποίο να επιτρέπει όχι την υποβοήθηση στη χάραξη πολιτικής (αυτό πια το έχουμε πάρει απόφαση πλέον: η πολιτική στην Ελλάδα, και μάλιστα η οικονομική πολιτική, προκύπτει από τη σύγκρουση, από το τυχαίο και από την έξωθεν επιβολή, δεν «χαράζεται»!…), αλλά στην αξιολόγηση τουλάχιστον τωνόσων θα προκύψουν εκάστοτε ως πολιτική. Καθώς μάλιστα η συνειδητή επιλογή των συγγραφέων του τόμου είναι να στρέψουν τη συζήτηση προς το μέλλον, εκεί όπου βρισκόμαστε τώρα, στη λογική της «επόμενης μέρας», το πράγμα παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Η αναζήτησή τους ξεκινά από την περιγραφή του μακροοικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο επωάσθηκε και αναπτύχθηκε η κρίση. Προχωρά στην ανατομία των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων, στην αγορά εργασίας και στον τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό τομέα – με ειδική παρέκβαση στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Καταπιάνεται με τα βάθρα της δόμησης της κοινωνίας, που είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας, καθώς και με τα φορολογικά στα κοινωνικοασφαλιστικά, που (υπό διαφορετική αλλά συγκλίνουσα έννοια) συμπληρώνουν την πλαισίωση της κοινωνικής ζωής. Για να προσεγγίσει διεξοδικά τον Λεβιάθαν της Δημόσιας Διοίκησης και την πρόκληση μεταρρύθμισής της, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Δικαιοσύνης και την κατάρρευσή του, αλλά και στο ιδιαίτερο φαινόμενο της διαφθοράς.

Σε καθένα απ’ αυτά τα κεφάλαια/θέματα/τίτλους υπάρχει –ατομικά ή συλλογικά, κατά περίπτωση– μια ανατομία που επιχειρεί να διασυνδέσει με τις άλλες θεματικές. Και, τις περισσότερες φορές, να δώσει ακριβώς κάτι σαν προοπτική μέλλοντος, σαν «λύση», ή πάντως προσέγγιση του αύριο. Το συνολικό συμπέρασμα αυτής της διαδρομής είναι εκείνο που δίνουν οι επιμελητές της έκδοσης (Βαγιανός, Βέττας, Μεγήρ, Πισσαρίδης) ως πρόλογο-παρουσίαση. Δύσκολα θα πρότεινε κανείς έναν τέτοιο τόμο ως εύκολο ανάγνωσμα για τα βράδια ή τις ώρες της σχόλης: αξίζει όμως κανείς να το επιχειρήσει. Μπορεί να λειτουργήσει σαν φάρος προς το αύριο, ένα αύριο «πέρα από τη λιτότητα».

 

Α.Δ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ