Περιεχόμενο και όρια της αστυνομικής εξουσίας της Ζωής Παπαϊωάννου

 

Το θέμα των ορίων της αστυνομικής εξουσίας, ως ακραίας πλαισίωσης της συνολικής λειτουργίας και της έκτασης της αρμοδιότητας της ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκε τελευταίως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ωστόσο, αποτελεί ένα πεδίο προβληματισμού και πρακτικής εφαρμογής που η αστυνομική δραστηριότητα αντιμετωπίζει ως θέμα δικής της καθημερινότητας – αλλά και η ζωή των πολιτών απαντά στον δικό της δρόμο με όχι-πάντα-ευχάριστους τρόπους.

Αυτό το εγχειρίδιο αστυνομικού δικαίου μεριμνά ακριβώς να αναλύσει και να επεξηγήσει τα όρια που θέτει και τους κανόνες που ζητά να εφαρμόζονται η νομοθεσία, αλλά και να προσεγγίσει τις νομολογιακές επεξεργασίες που έχουν γίνει διαχρονικά. Συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας με ξένα δικαιϊκά συστήματα, δίνεται μια γενικότερη εικόνα ενός δύσκολου ζητήματος.

*Περιεχόμενο και όρια της αστυνομικής εξουσίας, Ζωή Παπαϊωάννου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 800, τιμή εκδότη: 65 ευρώ