Ποιες παρεμβάσεις για την μεταποίηση;

 

Μια καινούργια μελέτη – με στήριξη από την πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» – έρχεται από το ΙΟΒΕ να αντιστηρίξει την ανάγκη «παρεμβάσεων με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα», ώστε η μεταποιητική βιομηχανία να ξαναβρεθεί ενισχυμένη στο προσκήνιο. Ήδη, το 2017 το ΙΟΒΕ είχε καταθέσει μελέτη που έδειχνε την πολλαπλασιαστική συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομία. Το 2018, πιο προχωρημένη μελέτη (που μιλούσε για «Στρατηγικές παρεμβάσεις») είχε σταθεί στα κρίσιμα εμπόδια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η μεταποίηση.

Η καινούργια μελέτη, που παρουσιάστηκε προχθές, τιτλοφορείται «Στρατηγικές Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας: Ανάλυση Επιδράσεων και Πολιτικών». Παίρνοντας ήδη υπόψη μερικά βασικά στοιχεία της εποχής – σε υψηλό 10ετίας το οικονομικό κλίμα, σε καταβύθιση οι αποδόσεις των Ελληνικών ομολόγων (κι ας υπήρξε μια ελαφρά ανακοπή της αισιοδοξίας σε αμφότερα τα πεδία), αλλά και προβληματικά χαμηλό το επίπεδο των επενδύσεων με εμμονή της ανεργίας – «βλέπει» όμως την μεταποίηση να μένει το 2017 σε μόλις 9,4% του ΑΕΠ, έναντι 14,7% της ΕΕ, σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.

Γι αυτόν τον λόγο, προχωρεί σε ανάλυση 5 θεσμικών παρεμβάσεων Τα μέτρα/θεσμικές παρεμβάσεις που εξέτασε διεξοδικά το ΙΟΒΕ είναι: (α) η εφαρμογή ταχύτερων αποσβέσεων, (β) η μείωση του μη-μισθολογικού κόστους εργασίας (γ) η μείωση του κόστους της ενέργειας, (δ) η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και (ε) η ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στην μεταποίηση (δηλαδή χρήση του ΕΣΠΑ). Στην συζήτηση που έγινε στην παρουσίαση της μελέτης, φάνηκε ότι η προτίμηση κλίνει προς  την προσέγγιση των ταχύτερων αποσβέσεων, που «εχθρό» έχουν βέβαια το ότι σημαίνουν αρχική απώλεια φορολογικών εσόδων (που όμως αντισταθμίζονται στην συνέχεια): το ΙΟΒΕ μιλά εδώ για πρόσθετες νέες επενδύσεις της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 840 εκατ. (με πρόσθετες 20.200 θέσεις εργασίας) και δημοσιονομικό όφελος 222 εκατ. ευρώ.

Στο επίσης προκρινόμενο μέτωπο του κόστους ενέργειας, το ΙΟΒΕ θεωρεί μια κατά 10% μείωση στους κλάδους υψηλής ενεργειακής έντασης θα κόστιζε 115 εκατ. ευρώ. Όμως η βελτίωση ανταγωνιστικότητας θα αύξανε το ΑΕΠ κατά 600 εκατ. με 12.000 θέσεις εργασίας) και θάφερνε σε φόρους-εισφορές 140 εκατ. ευρώ.

Πηγαίνοντας σε εναλλακτικές μέτρων για την ενίσχυση της μεταποίησης, η μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρει την μείωση του μη-μισθολογικού κόστους της εργασίας, που στην πραγματικότητα επικεντρώνεται στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (διότι αυτές είναι οι υψηλότερες σε ΕΕ και ΟΟΣΑ): θεωρεί ότι μια μείωσή τους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες θα έφερνε δημιουργία νέων 8.250 (βαθμιαία αυξανόμενες σε 10.500) θέσεων εργασίας, ενώ θα μείωνε αρχικά κατά 146 εκατ. ευρώ τα έσοδα του Δημοσίου, που τελικά θα περιορίζονταν σε 120 εκατ. (Βέβαια, το να προκριθεί δράση στο μη-μισθολογικό κόστος, στοχευμένη στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, θα ήταν πολιτικά δύσβατη επιλογή).

Η άλλη επιλογή – της γενικής μείωσης του μέσου πραγματικού φορολογικού συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων στο 20% δείχνει δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ κατά 15 δις ευρώ (στην 5ετία) αλλά 4 δις (σε βάθος 10ετίας), με αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης κατά 11.400 θέσεις εργασίας (και 21.000 στην 10ετία). Η απώλεια φορολογικών πόρων, εδώ, θεωρείται ότι αντισταθμίζεται κατά το μισό από την φορολογική ωφέλεια από την τόνωση της δραστηριότητας. (Πάντως αυτή η προσέγγιση ήδη έχει επιλεγεί από την σημερινή Κυβέρνηση, ως μέτρο γενικής εμβέλειας. Και βρίσκεται εν εξελίξει).

Όσο για την ενίσχυση ειδικά/στοχευμένα της μεταποίησης από πόρους ΠΔΕ/ΕΣΠΑ, αν επανερχόταν το μερίδιο που διατίθεται σ’ αυτόν τον στόχο στα επίπεδα του 2010 θα απέφερε πρόσθετο ΑΕΠ 555 εκατ. ευρώ (με 14.700 νέες θέσεις εργασίας), συν ετήσια έσοδα του Δημοσίου από φόρους/ασφαλιστικές εισφορές 150 εκατ ευρώ. (Όμως, το γεγονός ότι από 32,6% το 2010 το μερίδιο της μεταποίησης στο ΕΣΠΑ περιορίστηκε το 2016 στο 8,8% δείχνει ότι η βασική πολιτική επιλογή μόνον σ’ αυτήν την κατεύθυνση δεν πηγαίνει. Αλλά και οι προκρινόμενες επενδύσεις από τις επιχειρήσεις, δεν «τράβηξαν» προς τα εκεί τις προτεραιότητες).