Πρόεδρος Συνεδρίου: κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης.

 

9:30π.μ. – 10:00π.μ. Καλωσόρισμα

                                   Γιάννης  Σαχίνης, Πρόεδρος, Αδελφότης Υδραίων Αθηνών

                               

10:00π.μ. – 10:15 π.μ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

                                 Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

10:15 π.μ. – 11:30 π.μ. –  Ενότητα Ι : Ναυτιλία και Περιβάλλον – Προσαρμογή στην κλιματική  αλλαγή 

 

Α. “FIT FOR 55” – Ακατάλληλο για την ναυτιλία

Β. Γεωπολιτική – Παγκόσμιο εμπόριο & ναυτιλία

Γ. Θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επίπτωση της σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς στόλους

 

Ν. Αρκουμάνης, Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Κ. Σταμπολής, Founding Partner, Institute for Energy of SE Europe (IENE)

Π. Ζαχαριάδης, Technical Director, Atlantic Bulk carriers management ltd

Σ. Χατζηγρηγόρης, Director Technical, Zodiac Maritime.

Γ. Γουρδομιχάλης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Phoenix Shipping & Trading S.A., Chairman, The American P&I Club

Α. Γκανά, Ganmar Shipping

Π. Ξενοκώστας, Πρόεδρος & CEO ONEX Shipyards & Technologies

 

11:30π.μ. – 11:45π.μ.  – Διάλειμμα – καφές

 

11:45 -13: 30  – Ενότητα ΙΙ : Τα επόμενα βήματα της Ναυτιλίας στην Διαχείριση, την Χρηματοδότηση και τις Επενδύσεις

Α. Η διαχείριση μπροστά στις μεγάλες αλλαγές της Βιομηχανίας και ο Ανθρώπινος παράγοντας

Β. Περιβάλλον και Ναυτιλιακές Επενδύσεις

Γ. Εταιρικά σχήματα, Υποχρεώσεις και Ευκαιρίες.

Συντονιστής κ. Γ. Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, XRTC Business Consultants, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, Ειδικός Σύμβουλος ΕΒΕΠ & Επίτιμος Πρόεδρος, The International Propeller Club of the United States – International Port of Piraeus

Κ. Κόντες, Γενικός Διευθυντής, V. Ships Greece Ltd

Κ. Ρόκκος, Διευθύνων Σύμβουλος, TST Intl SA & Περιφερειακός Αντιπρόεδρος του International Propeller Club για τη Νότια Ευρώπη και την Αφρική

Κ. Κωνσταντίνου, Διευθύνων σύμβουλος, Moore Stephens Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Γ. Πατινιώτης, Διευθυντής οικονομικών, Carras Hellas s.a

 

13:30 – 14:00 Παρουσίαση: Ναυτική Εκπαίδευση για την Επόμενη Γενεά 

 

Β. Καλλιπολίτου, Commander HCG (rtd) Group Maritime Training & Education Advisor Maria Tsakos Academy

 

14:00 – 14:15 Συμπεράσματα

 

14:30 – 15:30 Γεύμα στο Sunset