Σημείο καμπής η πανδημία για την ΕΕ

Θεωρητικά η πανδημία θα έπρεπε να λειτουργήσει προωθητικά για το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πέραν του στεγνού οικονομισμού που μέχρι τώρα τη χαρακτηρίζει. Πρόκειται για μία κρίση που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας των κρατών και υπενθυμίζει ότι πέραν των οικονομικών υπάρχουν και άλλες παράμετροι βαρύνουσας σημασίας. Υπό συνθήκες υγειονομικής κρίσης, κινήσεις αλληλεγγύης εγγράφουν ιδιαίτερα θετικά στο συλλογικό υποσυνείδητο, διαλύοντας στερεότυπα που χωρίζουν τους λαούς.

 

Την ίδια στιγμή, βέβαια, εάν η ΕΕ αποτύχει να σταθεί στο ύψος της περίστασης και δεν δημιουργήσει ένα επαρκές και συνεκτικό σχέδιο ανάκαμψης για τις οικονομίας, τότε οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα ενισχυθούν περαιτέρω. Υπό αυτή την έννοια η πανδημία ενδεχομένως αποδειχθεί καθοριστικό σημείο καμπής για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, που σήμερα γιορτάζει τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη Διακήρυξη Σουμάν (θεωρείται ληξιαρχική πράξη γέννησης της εγχειρήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) και 75 ετών από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών της Ευρώπης.