Συνένωση δυνάμεων με στόχο την ανάπτυξη

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιούνιος 2021, τ. 1007

ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021 • ΚΥΚΛΑΔΕΣ / ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ του Eυάγγελου Μυρσινιά, προέδρου Επιμελητηρίου Λέσβου

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πέραν των ιδιαιτεροτήτων λόγω των χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας (γεωγραφική απομόνωση, απόσταση από την ηπειρωτική χώρα κ.λπ.) που αντιμετωπίζουν, τα τελευταία χρόνια έζησαν με μεγαλύτερη ένταση τα αποτελέσματα των πολλαπλών κρίσεων (οικονομική, προσφυγική-μεταναστευτική και τελευταία η πανδημία) που έζησε η χώρα μας. Αποτελούν δε το ανατολικό σύνορο της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα αυτών ήταν μια μακρά περίοδος αποεπένδυσης και υστέρησης σε σχέση με άλλες Περιφέρειες και η κατάταξη στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ.

Τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας προσέδωσαν στα νησιά του Β. Αιγαίου και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας και μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την αναστροφή της μέχρι τώρα πορείας των τοπικών οικονομιών.

Έχουν διατηρήσει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και μοναδικές και αναλλοίωτες τοπικές ποικιλίες και προϊόντα. Αυτά, σε συνδυασμό με το ντόπιο ανθρώπινο κεφάλαιο, θα μπορούσαν και πρέπει να αποτελέσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να θέσουν τα νησιά του Β. Αιγαίου σε τροχιά βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας στη βάση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, ο τρόπος και η ποιότητα ζωής που προσφέρουν τα καθιστούν ελκυστικό τόπο όπου μπορεί κάποιος να ζήσει κι έτσι μπορούν να προσελκύσουν τόσο τους νέους που μετανάστευσαν προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, όσο και άλλους οι οποίοι επιζητούν ένα ποιοτικότερο περιβάλλον και τρόπο ζωής. Επομένως, για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου μονόδρομος είναι ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός ο οποίος θα δημιουργήσει τις υποδομές και θα προσφέρει τα εργαλεία που θα δώσουν την ώθηση που χρειάζονται τα νησιά μας.

Η ενεργειακή επάρκεια των νησιών και η απεξάρτησή τους από ρυπογόνες μορφές παραγωγής ενέργειας με τη διασύνδεσή τους με την ηπειρωτική χώρα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συστήματος συγκοινωνιακής διασύνδεσης των νησιών που θα λύνει προβλήματα ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών μετακινήσεων, ο χωροταξικός σχεδιασμός δραστηριοτήτων είναι μερικές από τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι απαιτούμενες επενδύσεις που χρειάζονται θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η παράλληλη δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα βοηθήσει στην αύξηση καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και στην αναστροφή της δημογραφικής αιμορραγίας.

Η ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος με παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας θα διασυνδέσει και τους λοιπούς τομείς της οικονομίας (π.χ. πρωτογενή) και, μεταφέροντας και στο μέλλον τα οφέλη (με το να γίνεται ο επισκέπτης καταναλωτής των τοπικών προϊόντων στον τόπο του), θα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην τοπική οικονομία.

Και φυσικά η διαφύλαξη, πιστοποίηση και αξιοποίηση του πλούτου του πρωτογενούς τομέα των νησιών θα δώσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αναζωογονήσουν την ύπαιθρο.

Τα νησιά του Β. Αιγαίου έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να τα βοηθήσουν να μπουν σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνένωση των δυνάμεων όλων με στόχο ένα κοινό όραμα και ενιαία στρατηγική.