Τα Logistics για την Ελλάδα του αύριο

 

 

του Ελευθερίου Θ. Ιακώβου
Εκδόσεις: Κέρκυρα – Economia Publishing

 

 

του Γιώργου Βαϊλάκη

 

Ο όρος Logistics χρησιμοποιούνταν κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις των Η.Π.Α. ως το 1980. Τότε έγιναν τα πρώτα βήματα υιοθέτησης πρακτικών υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ελεύθερη αγορά. Αλλά, πέντε χρόνια αργότερα, η διαχείριση των Logistics ήταν ήδη μια ευρέως διαδομένη πρακτική. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν οι διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες με την χρήση των ταχύτατων και αξιόπιστων θαλάσσιων μεταφορών και των εμπορευματοκιβωτίων που επέτρεψαν την είσοδο στην αλυσίδα ακόμη και προμηθευτών από μακρινές αποστάσεις – κάτι που επιτάχυνε καταλυτικά και συνετέλεσε στη βιομηχανοποίηση της Κίνας. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία…

Πάντως, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στην Ελλάδα αγνοούνταν σχεδόν παντελώς ο στρατηγικός ρόλος των Logistics τόσο για την ανάπτυξη των εταιρειών, όσο και για την ανάπτυξη της χώρας. Χρειάστηκαν χρόνια για να έρθει η μελέτη της McKinsey το 2012 και να αναγνωρίσει την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο, ως βασικό πυλώνα ανάπτυξής τη.

Τα κείμενα του συγκεκριμένου ιδιαίτερου χρηστικού βιβλίου-αναφοράς «Τα Logistics για την Ελλάδα του αύριο: Ένα όραμα για την υπέρβαση της κρίσης» του Ελευθερίου Θ. Ιακώβου, έχουν γραφεί με μια γλώσσα όσο γίνεται λιγότερο τεχνοκρατική, διατηρώντας όμως την αναφορά τους στην επιστημονική γνώση. Έτσι, τα θέματα που διερευνώνται, γίνονται κατανοητά από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Ταυτόχρονα, η θεματολογία έχει αναφορές τόσο στις ελληνικές όσο και στις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.

«Ενώ στην Ελλάδα μεμψιμοιρούμε για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, παράλληλα δεν αναπτύξαμε συστηματικά τις πολιτικές και στρατηγικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του τόπου, εκμεταλλευόμενοι ακριβώς τις νέες συνθήκες. Η χώρα, ούσα χρεοκοπημένη από το 2010, συνεχίζει να ομφαλοσκοπεί και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις µε φοβικά σύνδρομα και µε ξεπερασμένα εργαλεία σχεδιασμού και χάραξης πολιτικής» σημειώνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, για να προσθέσει: «Προσπάθησα, παρά την αδυναμία και αδιαφορία που κατά κανόνα επιδεικνύει η πολιτική ελίτ στο να εκμεταλλευτεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, να επισημάνω και να αναδείξω πηγές αισιοδοξίας για την Ελλάδα. Η προσπάθεια είναι απόρροια της αγωνίας µου για το μέλλον του τόπου, αλλά και της γενικότερης υποχρέωσής µου ως ακαδημαϊκού δασκάλου».

Όσο για τα κείμενα του βιβλίου έχουν ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες έξι ενότητες: Δίκτυα Logistics και Ανάπτυξη Διεθνούς Εμπορίου, Καινοτομία και Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Αειφορία (Sustainability) Εφοδιαστικών Αλυσίδων – Βέλτιστες Πρακτικές και Διεθνείς Τάσεις και Λιμένες και Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων.