«Το οικοσύστημα αρχίζει και ανεβάζει στροφές»

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Iανουάριος 2020, τ. 990
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ στον Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

 

«Ο συνδυασμός της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια με μια πολιτική φιλικά προσκείμενη στις επενδύσεις δημιουργεί πολύ ενθαρρυντικές προϋποθέσεις στην κατεύθυνση επαναβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας» υποστηρίζει ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νίκος Μπακατσέλος

 

Μιλάμε τελευταίως για αντιστροφή του κλίματος στην οικονομία, για καταγραφή βελτιωμένων προσδοκιών. Τη βλέπετε/την καταγράφετε τη βελτίωση αυτή στην επιχειρηματική κοινότητα; Ειδικότερα στη μεταποίηση;

Η αντιστροφή του κλίματος αποτυπώνεται στην αλλαγή της ψυχολογίας, καθώς και στην αισιοδοξία που επικρατεί στην επιχειρηματική κοινότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια αρχική διαπίστωση και καταγραφή μέσα από την καθημερινότητα του επιχειρείν.

Αν θεωρήσουμε ότι όντως υπάρχει και λειτουργεί μια αίσθηση επανεκκίνησης, σε τι βάθος χρόνου μπορεί κανείς να ελπίζει ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη, απτή επενδυτική επαναδραστηριοποίηση; Δεν ρωτώ τόσο για τις μεγάλες/εμβληματικές πρωτοβουλίες –τύπου Χρυσού Χαλκιδικής ή Ελληνικού– όσο για τις ευρύτερα διεσπαρμένες κινήσεις. Ορίζοντας έτους; Διετίας; Τριετίας;

Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να σας διατυπώσω είναι ότι αποκαθιστούμε σταδιακά την αξιοπιστία μας ως συνομιλητές σε ένα αρκετά απαιτητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον και σε μια διεθνή επενδυτική κοινότητα, η οποία απαιτεί συγκεκριμένο και ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφορικά με τον χρονικό ορίζοντα που θέτετε, είναι εξαιρετικά πρώιμο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την κεφαλαιοποίηση αυτής της επενδυτικής δυναμικής. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε quick wins που θα μας επιτρέψουν να κερδίζουμε διαρκώς μέτρα στον στίβο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

Αν αρχίσουμε να στρέφουμε την προσοχή μας στη Βόρεια Ελλάδα, θα λέγατε ότι ειδικότερα εκεί υπάρχουν θετικά σημάδια; Σε ποιους τομείς θα τα παρατηρούσατε;

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία μεταστροφής του οικονομικού κλίματος είναι σημαντικό να δοθούν ουσιαστικά αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας να ανταγωνιστούν τις όμορες χώρες. Εξειδικεύοντας, θα έλεγα ότι οι τομείς της αγροτικής παραγωγής, των μεταφορών, του τουρισμού και της ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος σε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας.

Η Βόρεια Ελλάδα/η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης γνώρισε εκτεταμένη αποβιομηχάνιση – άλλωστε, είχε μεταπολεμικά και αξιόλογη μεταποίηση. Θα λέγατε ότι τώρα παρατηρείται αντίστροφη κίνηση επαναβιομηχάνισης;

Ο συνδυασμός της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια με μια πολιτική φιλικά προσκείμενη στις επενδύσεις δημιουργεί πολύ ενθαρρυντικές προϋποθέσεις στην κατεύθυνση επαναβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας.

 

Από τη Βόρεια Ελλάδα, άλλωστε, «μετανάστευσαν» προς τις γειτονικές χώρες πλήθος μεσαίων ιδίως επιχειρήσεων. Έχει αληθινά ανακοπεί αυτή η κίνηση; Βλέπετε/ακούτε στοιχεία αντιστροφής της;

Αυτό το οποίο διαπιστώνω τόσο μέσα από την επιχειρηματική μου δραστηριοποίηση όσο και από το πλαίσιο δράσης του Επιμελητηρίου είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακοπής του brain & business drain. Αυτή η προσπάθεια στοιχειοθετείται από την ουσιαστική εμπλοκή τόσο της κεντρικής πολιτικής εξουσίας όσο και των περιφερειακών δομών διακυβέρνησης σε συνεργασία με αυτό που ονομάζω υγιή επιχειρηματικότητα. Κοινώς, το οικοσύστημα αρχίζει και ανεβάζει στροφές συντονισμένα και στοχευμένα.

 

Σε ποιους κυρίως τομείς θεωρείτε ότι υπάρχει αναζωογόνηση της οικονομικής ζωής στη Θεσσαλονίκη; Παίζει οδηγητικό ρόλο ο τουρισμός; Η επανεκκίνηση του ακινήτου;

Τόσο η κτηματαγορά όσο και η οικοδομή μπορούν να μετατραπούν σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι μέσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και επιλογές δρομολογείται ένας εξορθολογισμός των βαρών της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας και μια δυναμική προσέλκυσης σημαντικών επενδύσεων. Ο τουρισμός, διαχρονικά, αποτελεί πυλώνα αναζωογόνησης της οικονομικής ζωής, ο οποίος αποκτά πλέον έναν ακόμη πιο ουσιαστικό χαρακτήρα.

 

Πόσο αισθητή θα λέγατε ότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και π.χ. στη Χαλκιδική, η επίπτωση από τη δραστηριότητα Airbnb; Από τη «χρυσή βίζα»;

Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην αγορά της Θεσσαλονίκης αναφορικά με το Airbnb, ανάλογη με εκείνη που παρατηρείται στην αγορά της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Η κινητικότητα αυτή αγγίζει την αγορά του εξωτερικού, επεκτείνεται όμως και στην εγχώρια αγορά. Αντίστοιχα, και με τη «χρυσή βίζα» παρατηρείται μια δυναμική που έχει σημαντική επίπτωση στην αγορά των ακινήτων.

 

Πιστεύετε ότι η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία θα βοηθήσει μεσοπρόθεσμα περισσότερο απ’ όσο τώρα; Έχει φέρει αισθητή τόνωση η Εγνατία, με τις καθέτους της στη Μακεδονία;

Είναι σαφές ότι οι σχέσεις καλές γειτονίας είναι εκείνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, καθώς δίνουν προστιθέμενη αξία και ενίσχυση του ζωτικού χώρου δράσης τόσο σε επιχειρηματικό όσο και πολιτικό πλαίσιο. Με αυτό το σκεπτικό, η ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία μόνο θετικές συνέπειες μπορεί να έχει. Επίσης, οι οδικοί άξονες υψηλών προδιαγραφών είναι πυλώνες τόνωσης, διευκολύνοντας και επισπεύδοντας την πρόσβαση σε αγορές και προϊόντα.

 

Καταγράφεται πρόβλημα/προβληματισμός για τις επιπτώσεις από την επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία;

Είναι προφανές ότι η Τουρκία παίζει έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή γεωπολιτικά. Πάντα υπάρχει προβληματισμός ότι οι σχέσεις επιδεινώνονται, αλλά από την πλευρά μας αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία και ετοιμότητα.

 

Συνολικά, τι περιμένει η Βόρεια Ελλάδα –από ΟΛΘ μέχρι Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, με σιδηροδρομική Εγνατία και πλήρη ανάπτυξη οδικής Εγνατίας– από τον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών; Από τα logistics;

Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες μέλη της ΕΕ που δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει, στον βαθμό που θα έπρεπε, σύγχρονα συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών, συστημάτων αποτελεσματικής αποθήκευσης, διαχείρισης, διανομής και εφοδιαστικής εμπορευμάτων (logistics), με σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Βόρεια Ελλάδα και η αγορά της θα επωφεληθεί πάρα πολύ αν υλοποιηθεί έγκαιρα ο σχεδιασμός για τους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών.

 

Το φετινό, 30ό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου άφησε πίσω του μια πιο έντονη αίσθηση business, χωρίς βέβαια να υποχωρήσει η πολιτική διάσταση. Είναι σωστή αυτή η εντύπωση;

Φέτος συμπληρώσαμε 30 χρόνια διενέργειας ενός εμβληματικού συνεδρίου, το οποίο αφήνει το στίγμα του συνολικά στις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις της χώρας. Κατέστη σαφές από τις εργασίες του συνεδρίου ότι υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας στην αναστροφή του κλίματος όσον αφορά την οικονομία της χώρας, με την επιχειρηματική κοινότητα να δείχνει άμεσα αντανακλαστικά ετοιμότητας και δυναμικής. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσα να υπογραμμίσω και εγώ με τη σειρά μου την ιδιαίτερα έντονη αίσθηση business του φετινού συνεδρίου.

 

Βλέπετε να υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές για πρακτική απογείωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ; Πού; Στην τεχνολογία; Σε τομείς αιχμής: φάρμακα, agribusiness, logistics; Βλέπετε προοπτική επενδυτικής παρουσίας, όπως πριν από αρκετές δεκαετίες; Είναι η ενέργεια η νέα αιχμή;

Διανύουμε την καλύτερη περίοδο όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόσο σε πολιτικό όσο και εμπορικό-επιχειρηματικό επίπεδο. Οι κλάδοι που αναφέρετε είναι στο στόχαστρο των ΗΠΑ ως προνομιακά πεδία επενδυτικών δράσεων μέσα από συντονισμένες ενέργειες και σε συνδυασμό με την ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Η ενέργεια αποτελεί σίγουρα έναν κλάδο με ειδικό βάρος, που μπορεί να γίνει η αιχμή του δόρατος σε έναν δυναμικό επενδυτικό οδικό χάρτη.

 

Η Θεσσαλονίκη είχε πέρσι τιμώμενη χώρα της ΔΕΘ τις ΗΠΑ. Άφησε πίσω κάτι το συγκεκριμένο εκείνη η εμπειρία;

Η παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στο πλαίσιο της περσινής ΔΕΘ άφησε μια ισχυρή παρακαταθήκη αναβάθμισης της Έκθεσης ως θεσμού και τοποθέτησής της στον χάρτη των παγκόσμιων προορισμών διασύνδεσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η συγκεκριμένη εμπειρία συνεχίστηκε σε σημαντικό βαθμό και φέτος με δράσεις και εκδηλώσεις σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε ως Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία για τη διαρκή αναβάθμιση και επιρροή της ΔΕΘ.

 

Παρατηρήσαμε στο 30ό Συνέδριο μια εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέσα από τον χαιρετισμό του. Μια τοποθέτηση για τον ρόλο της Εκκλησίας στη λειτουργία της οικονομίας, στις κοινωνικές σχέσεις, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Πόσο παρατηρήθηκε από τους συνέδρους αυτή η έξω-από-το-αναμενόμενο τοποθέτηση, τοποθέτηση ουσιαστική και όχι μόνο συμβολική θαρρούμε;

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση χαιρετίσθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, καθώς υπογράμμισε την ισχυρή πρόθεση μέσα από τη σύγκλιση δυνάμεων και θεσμών για την επανατοποθέτηση της χώρας μας ως ενός ισχυρού εταίρου και συνομιλητή σε παγκόσμια κλίμακα.