Το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Iανουάριος 2020, τ. 990
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

 

Φιλόδοξους στόχους για την ηλεκτροκίνηση θέτει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), βάζοντας σε προτεραιότητα και τον σταδιακό εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών.

Για την ηλεκτροκίνηση, ο στόχος είναι ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα τίθενται σε κυκλοφορία το 2030 να είναι ηλεκτρικά. Είναι σε εξέλιξη η λεπτομερής επεξεργασία των κινήτρων για διευκόλυνση της διείσδυσής τους αλλά και του δικτύου φόρτισης, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. “Για να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση προς την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, θα πρέπει να σχεδιασθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής κινήτρων, αφενός οικονομικού χαρακτήρα (επιδότηση στην τιμή αγοράς, μείωση κόστους ταξινόμησης και χρήσης μέσω φορολογικών απαλλαγών, ειδική τιμολογιακή πολιτική στα προγράμματα ασφάλισης, μειωμένα διόδια, έκπτωση στην ακτοπλοΐα για το ηλεκτρικό όχημα κ.ά.) και, αφετέρου, σε αυτά που εμφανίζουν τη μορφή κινήτρων χρήσης (είσοδος και καθημερινή κυκλοφορία εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, ελεύθερη στάθμευση στους Δήμους όπου εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση, υποστήριξη δημιουργίας δικτύων παροχής ενέργειας για την επαναφόρτιση των οχημάτων κ.λπ.). Τα κίνητρα αυτά διαφοροποιούνται και ανάλογα με το αν παρέχονται για ιδιωτικά οχήματα, ταξί ή κρατικά οχήματα”, τονίζει το ΥΠΕΝ.

Η ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες μεταφορές είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση για την επόμενη περίοδο, ενώ ήδη για τις σιδηροδρομικές μεταφορές ο πλήρης εξηλεκτρισμός, στον βασικό άξονα ΠΑΘΕ, μπορεί να επιτευχθεί το 2021.

Στόχος είναι η διείσδυση αυτή να επιτευχθεί με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την εθνική οικονομία, όμως για να γίνει θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί έγκαιρα οι κατάλληλες υποδομές και το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση του εξηλεκτρισμού του τομέα των μεταφορών.

 

Τα κίνητρα αγοράς και κυκλοφορίας
Ψηλά έχει τεθεί ο πήχης και όσον αφορά το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων και ο στόχος είναι να φθάσει το 30% σε πωλήσεις το 2030, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Το 2019 τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και τα Plug-In υβριδικά (PHEV) δεν υπερέβαιναν το 0,33%…

Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να στραφεί η αγορά αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση είναι πολλά: η ανυπαρξία δικτύου φόρτισης, το υψηλό κόστος αγοράς οχημάτων και κυρίως η γρήγορη απαξίωσή τους, αφού η τεχνολογία είναι σε διαρκή εξέλιξη βελτιώνοντας τη χωρητικότητα και την απόδοση της μπαταρίας. Ταυτόχρονα, άλυτο παραμένει το πρόβλημα ανακύκλωσης των μπαταριών…

Σε πρώτη φάση, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι το υψηλό κόστος αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που έχει παρασύρει και τη βιωσιμότητα των απαιτούμενων υποδομών φόρτισης. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης, καθώς και η ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών, αποτελεί σημαντική παράμετρο και πρόκληση για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης ταυτόχρονα με τη μείωση του κόστους κτήσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που αναμένεται να επιταχυνθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας την περίοδο μέχρι το έτος 2025.

 

Τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση για την ηλεκτροκίνηση
Το ΕΣΕΚ λαμβάνει υπόψη του τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία, όπου προσφέρονται σημαντικά κίνητρα που μετατρέπουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τη φόρτισή τους πιο ελκυστική, με αποτέλεσμα η αγορά της ηλεκτροκίνησης εκεί να παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα, η χάραξη της εθνικής πολιτικής προώθησης της ηλεκτροκίνησης έχει πέντε διαφορετικές κατευθύνσεις:
1. Τη διεύρυνση της «αγοραστικής βάσης» της ελληνικής αγοράς, μέσω της διαφοροποίησης της καταναλωτικής ταυτότητας (προφίλ).
2. Την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων με «καθαρά» οχήματα plug-in υβριδικής και αμιγώς ηλεκτρικής τεχνολογίας.
3. Την αύξηση του υφιστάμενου 0,33% μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων σε τουλάχιστον 8,7% έως το 2024.
4. Την ανάπτυξη νέου «περιβάλλοντος χρήσης» τόσο από πλευράς υποδομών όσο και παροχών (κινήτρων).
5. Την ενημέρωση του κοινού μέσω της προώθησης επικοινωνιακών προγραμμάτων.

Κατά συνέπεια, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής κινήτρων, με συνδυασμό πρακτικών από άλλες χώρες, που να μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μας. Τα κίνητρα διακρίνονται αφενός σε αυτά που παρουσιάζουν αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα (επιδότηση στην τιμή αγοράς, μείωση κόστους ταξινόμησης και χρήσης μέσω φορολογικών απαλλαγών, ειδική τιμολογιακή πολιτική στα προγράμματα ασφάλισης, μειωμένα διόδια, έκπτωση στην ακτοπλοΐα για το ηλεκτρικό όχημα κ.ά.) και, αφετέρου, σε αυτά που εμφανίζουν τη μορφή κινήτρων χρήσης (είσοδος και καθημερινή κυκλοφορία εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, ελεύθερη στάθμευση στους Δήμους όπου εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση, υποστήριξη δημιουργίας δικτύων παροχής ενέργειας για την επαναφόρτιση των οχημάτων κ.λπ.).

Επίσης, τα κίνητρα αυτά διαφοροποιούνται και ανάλογα με το αν παρέχονται για ιδιωτικής χρήσεως, δημόσιας χρήσεως, ταξί ή κρατικά οχήματα.

Ήδη το Σχέδιο Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, εισάγει δέσμη μέτρων για την προώθηση χρήσης των επιβατικών ηλεκτρικών οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

Αρχικά κίνητρα δίνονται στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή μίσθωση αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.

 

Από τις αναιμικές πωλήσεις σε μια εποχή κινήτρων
Αν και η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (όπως, για παράδειγμα, στη Νορβηγία, που αποτελεί τη χώρα με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αφού ένας στους δύο επιλέγουν ένα EV μοντέλο), στη χώρα μας οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν ξεπερνούν από τις αρχές της χρονιάς τα 250-300 αυτοκίνητα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα plug-in υβριδικά οχήματα και συνολικά αντιστοιχούν σε ένα 0,4% επί των συνολικών πωλήσεων.

Στη Νορβηγία και στην Ολλανδία όμως… ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μπορεί να σταματά κάθε 50 χιλιόμετρα και να βρίσκει εύκολα φορτιστή. Μέσα από το κινητό του τηλέφωνο μπορεί να αναζητά τον φθηνότερο και πλησιέστερο διαθέσιμο σταθμό φόρτισης, να κάνει κράτηση και να πληρώνει…

Ωστόσο, οι χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων τους τελευταίους μήνες είναι και οι χώρες όπου έχουν δοθεί θαρραλέα κίνητρα για την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου μοντέλου (με επιδοτήσεις από 3.000 έως και 7.000 ευρώ). Στις χώρες της ΕΕ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σημείωσαν άνοδο 46% τους τρεις τελευταίους μήνες, ενώ το 2020 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Οι χώρες όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση στα ηλεκτρικά ΙΧ είναι η Γερμανία (71%), η Γαλλία (35%), όπως και η Ισπανία και η Ιταλία.

Να σημειωθεί ότι το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ξεκινάει από τα 27-30 χιλιάδες ευρώ και ξεπερνάει, για τις πιο ακριβές προτάσεις, τα 80-100 χιλιάδες ευρώ. Το υψηλό κόστος αποτελεί σίγουρα ένα εμπόδιο, που θα μπορούσε να ξεπεραστεί με τη θέσπιση κινήτρων.

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης θα γίνει από την κυβέρνηση – με τη χρηματική επιδότηση της αγοράς τους, τα μειωμένα διόδια, αλλά ακόμη και το δωρεάν πάρκινγκ στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης.

Τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους μόνον όμως δεν αρκούν.

Το ότι η χώρα μας παραμένει ουραγός στην προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων συνδέεται όχι μόνο με την τιμή τους, αλλά και με το ελλιπές δίκτυο ταχυφορτιστών. Μόνο στην Αττική, το δίκτυο ταχυφορτιστών για ηλεκτρικά ΙΧ δεν ξεπερνάει τα 50-60 σημεία.

Ο χρόνος διάρκειας της φόρτισης αποτελεί ακόμη ένα αντικίνητρο, που θα ξεπεραστεί με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η διάρκεια φόρτισης, κατά μέσο όρο και για τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διαρκεί 7-9 ώρες.

 

Η αρχή από τη Βουλή
Στην Ελλάδα… η αρχή γίνεται από τη Βουλή. Στις αρχές Δεκεμβρίου έκαναν την εμφάνισή τους στο γκαράζ της Βουλής τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία περισσότεροι από 50 βουλευτές είχαν στη διάθεσή τους για το πρώτο τεστ ντράιβ, όπου μέσω τριών αντιπροσωπειών (Nissan, BMW και VW) ενημερώθηκαν για τις δυνατότητές τους, τη φόρτιση κ.ά.

Στα άμεσα σχέδια είναι να εγκατασταθεί και ταχυφορτιστής στα γκαράζ της Βουλής, ενώ τα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορήσουν τον Μάρτιο.

 

Η εικόνα της αγοράς
Σήμερα, στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν περισσότερα από 10 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ το 2020 ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί εξαιτίας των λανσαρισμάτων και άλλων νέων ηλεκτρικών οχημάτων (μεταξύ αυτών και πέντε-έξι ηλεκτρικών πόλης).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), οι συνολικές ταξινομήσεις ηλεκτρικών (BEV) και plug-in υβριδικών (PHEV) μοντέλων άγγιξαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 τις 229, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 0,35% επί των συνολικών πωλήσεων. Πρόκειται βεβαίως για ένα εξαιρετικά μικρό νούμερο, αν και ανοδικό, αφού πέρυσι είχαν πωληθεί όλο τον χρόνο στην Ελλάδα μόνον 186 αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά ΙΧ. Η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί με ακόμη εντονότερους ρυθμούς, εφόσον αλλάξει το φορολογικό καθεστώς για το leasing των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ ώθηση στη συγκεκριμένη τεχνολογία θα δώσει και η εισαγωγή περίπου 20 νέων τέτοιων μοντέλων μέχρι τα τέλη του 2020 στην Ελλάδα, αλλά και η δημιουργία ενός στοιχειώδους δικτύου δημόσιων σταθμών φόρτισης.

Στην ελληνική αγορά τα σύγχρονα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων άρχισαν να διατίθενται το 2014 και η γκάμα τους εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες δίνουν μεγάλη έμφαση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι τα επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες και τα υβριδικά επαναφορτιζόμενα, που διαθέτουν τόσο μπαταρίες όσο και κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το Audi E-tron είναι η πρόταση της γερμανικής εταιρείας. Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής και αποτελεί τον βασικότερο ανταγωνιστή του Jaguar I-Pace. Το μοντέλο επαναφορτίζεται πλήρως μέσα σε μισή ώρα με ταχυφορτιστή. Το εντυπωσιακό SUV της Audi έχει 408 ίππους, μπαταρία 95 kWh και μπορεί να διανύσει με μία φόρτιση έως και 411 χιλιόμετρα. Διαθέτει τετρακίνηση και παράλληλα είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά που μπορεί να εφοδιαστεί με κάμερες αντί για εξωτερικούς καθρέπτες. Στοιχίζει 85.300 ευρώ.

Η ΒΜW i3 είναι το ηλεκτρικό hatchback της εταιρείας και διαθέτει επιθετικό στιλ. Με 181 ίππους, μπορεί να πιάσει υψηλές επιδόσεις, έχοντας πολύ καλή ποιότητα κύλισης και επίπεδα ασφάλειας. Είναι από τα πιο γνωστά ηλεκτρικά μοντέλα στην Ελλάδα, που βλέπουμε και αρκετά συχνά στον δρόμο. Υπάρχει σε εκδόσεις με 170 και 184 ίππους και μπορεί να καλύψει έως και 310 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρείας, με μία φόρτιση. Η τιμή του στη χώρα μας ξεκινά από τα 41.300 ευρώ και από τα 45.050 ευρώ για την i3S των 184 ίππων.

Η πρώτη είσοδος της Jaguar στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχεται με το I-Pace. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό μοντέλο, υψηλής τεχνολογίας. Η επιτάχυνση από τη στάση μέχρι τα πρώτα 100χλμ./ώρα έρχεται σε 4,5 δευτερόλεπτα. Με την εμφάνισή της στην αγορά, η Jaguar I-Pace σάρωσε στα διεθνή βραβεία αυτοκινήτου. Έχει 400 ίππους με 700 Nm ροπής και οι μπαταρίες των 90 kWh χαρίζουν έως και 470 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αν υπάρχει ταχυφορτιστής, γεμίζει το 80% της μπαταρίας σε 40 λεπτά. Η τιμή της είναι ίδια με του Audi, στα 85.300 ευρώ.

Η Nissan προτείνει το Leaf, το οποίο πωλείται ήδη στην Ελλάδα διαγράφοντας καλή πορεία. Με μία φόρτιση μπορεί να διανύσει περισσότερα από 400 χιλιόμετρα. Διαθέτει μεγάλους χώρους και πρωτοποριακή τεχνολογία. Το Leaf της Nissan είναι διεθνώς ένα πολύ δημοφιλές ηλεκτρικό μοντέλο και στην Ελλάδα, στην τελευταία του γενιά, και έχει αρχίσει να γίνεται συχνό θέαμα στους δρόμους. Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 150 άλογα με 320 Nm ροπή και η μπαταρία των 40 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 360 χιλιομέτρων. Η τιμή του ξεκινά από τα 33.990 ευρώ.

Το Mercedes EQC 400 4MATIC είναι ακόμη ένα πολυτελές SUV με ηλεκτροκινητήρες που εισάγεται στην Ελλάδα. Το εντυπωσιακό αυτοκίνητο έχει 408 ίππους, 760 Nm ροπής και καλύπτει έως 417 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα των μπαταριών. Ωστόσο, το μοντέλο με σήμα το αστέρι έχει σημαντικό πλεονέκτημα τιμής έναντι του ανταγωνισμού, αφού στοιχίζει 79.360 ευρώ.

Το Mini Cooper SE είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο Mini, έχει ηλεκτροκινητήρα των 184 ίππων, με 270 Nm ροπή, και η αυτονομία των μπαταριών του φτάνει στα 270 χιλιόμετρα ανά φόρτιση. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι τιμές του στην Ελλάδα (από 33.900 ευρώ) και από το νέο έτος θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν οι πρώτοι ιδιοκτήτες.

Το Opel Corsa-e είναι το νέο Opel Corsa που θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο ως ηλεκτρικό και ήδη η ελληνική εισαγωγική εταιρεία ανακοίνωσε τις τιμές του. To γερμανικό super mini έχει κινητήρα 136 ίππων και αυτονομία στα 330 χιλιόμετρα, ενώ στη χώρα μας τα πρώτα κομμάτια θα έρθουν την άνοιξη. Ξεκινά από 29.890 ευρώ και είναι το φθηνότερο στη λίστα μαζί με το νέο ηλεκτρικό Peugeot e-208, με το οποίο αποτελούν εξάλλου αδελφάκια εντός του ομίλου PSA.

To Peugeot-e208 έχει το ίδιο σύστημα κίνησης με το Opel Corsa-e και η ηλεκτρική του έκδοση με το όνομα e-208 αναμένεται να τραβήξει μια αρκετά μεγάλη μερίδα των συνολικών του πωλήσεων. Προσφέρει έως 340 χλμ. αυτονομία, αναμένεται στη χώρα μας στις αρχές του 2020 και θα κοστολογηθεί γύρω στις 29.000 με 30.000 ευρώ.

Το Volkswagen e-Golf είναι το γνωστό μας Golf σε ηλεκτρική έκδοση, η οποία έχει 136 ίππους, 290 Nm ροπής, 230 έως και πάνω από 300 χιλιόμετρα αυτονομία και περίπου 5 ώρες φόρτιση για να γεμίσουν οι μπαταρίες των 35,8 kWh, αν υπάρχει WallBox. H ελληνική αντιπροσωπεία το προσφέρει πλέον στην εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή των 30.200 ευρώ. Σύντομα η Volkswagen θα υποδεχτεί και τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της με τον κωδικό ID, αρχής γενομένης με το κόμπακτ ID3.

Το Tesla S είναι ένα μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά και καταφέρνει να διατηρεί την πρωτιά στις πωλήσεις. Με μεγάλη αυτονομία, μεγάλους χώρους και άψογη ποιότητα, μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και απαιτητικούς οικογενειάρχες που αναζητούν υψηλά στάνταρ.

Η Hyundai έχει το Kona Electric. Πρόκειται για το μοντέλο που τάραξε τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση και με τις προπαραγγελίες του ανάγκασε το εργοστάσιο να προγραμματίζει για παραδόσεις για το επόμενο εξάμηνο. Το επιλέγουν όσοι θέλουν να έχουν σπορ εμφάνιση, θέλουν ένα αξιόπιστο SUV, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να διαθέσουν μεγάλο χρηματικό ποσό για την απόκτησή του. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρώνεται μετά από 9,5 περίπου ώρες.