14ο Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας

Την 2α Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 14ο Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας. Το φετινό Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. κ. Γ. Γρηγορόπουλος και στη συνέχεια χαιρέτησαν ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ευ. Κυριαζόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γ. Αλεξανδράτος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων κ. Χ. Σημαντώνης και ο Πρόεδρος της INTERCARGO κ. Δ. Φαφαλιός.

Tο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας με τίτλο: “Navigating through technological changes in Shipping” εστίασε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην νέα τεχνολογικά εποχή που βαδίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως αναδεικνύοντας θέματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της Ναυτιλίας σε μια κρίσιμη εποχή τα οποία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο σχεδιασμό των συστημάτων πλοίων και στη λειτουργία του πλοίου.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 13 επιστημονικές εργασίες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων μέσω των οποίων αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τις προκλήσεις και τη στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί προς μια νέα Εποχή για την Ναυτιλία υιοθετώντας παράλληλα τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς καθώς η Ναυτιλία είναι μια βιομηχανία που επηρεάζεται συνεχώς από τις παγκόσμιες τάσεις και από την πρόοδο στις τεχνολογίες, τα υλικά και τα καύσιμα.

Οι εργασίες αναφέρθηκαν σε θέματα: 

  • Περιορισμού της κατανάλωσης και των εκπομπών καυσαερίων των ΜΕΚ 
  • Εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση πλοίων 
  • Χρήσης κυψελών καυσίμων (Fuel Cells) με αμμωνία 
  • Παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης της λειτουργίας πλοίων με Νευρωνικά Δίκτυα και δείκτες απόδοσης (KPI) 
  • Συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από τον άνεμο (ΑΠΕ) 
  • Ανάλυσης της λειτουργίας και του νομικού πλαισίου του στόλου ρυμουλκών 
  • Χρήσης κατασκευών από συνθετικά υλικά στη ναυτιλία 
  • Βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης του έρματος, και 
  • Εκτίμησης του κινδύνου κατά τη λήψη αποφάσεων.

Σημαντικές, επίσης ήταν οι τεχνικές παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων και των καινοτομιών εταιρειών του ναυτιλιακού χώρου, που αφορούν προηγμένες τεχνολογίες και έξυπνες εφαρμογές για τη βελτίωση της σχεδίασης και της λειτουργίας των πλοίων.

Η καθιερωμένη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης φέτος είχε τον τίτλο : “2020 Sulphur cap: experience so far” ένα θέμα που αφορά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν από τους ομιλητές της στρογγυλής τράπεζας τα προβλήματα που δημιουργεί η μείωση της περιεκτικότητας του θείου στο καύσιμο στην ομαλή λειτουργία κσι συντήρηση των κυρίων μηχανών, η επιλογή των λιπαντικών και η χρήση προσθέτων στο καύσιμο. Επίσης, συζητήθηκε η εναλλακτική λύση της χρήσης καυσίμου κανονικής περιεκτικότητας σε θείο σε συνδυασμό με συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων (scrubbers) ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος.

Μέσα από τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που ετέθησαν και τις τεκμηριωμένες απαντήσεις ανεδείχθησαν οι δραστηριοποιήσεις και οι τάσεις τόσο των τεχνολογικών φορέων όσο και των ναυτιλιακών εταιρειών για τη διαμόρφωση λύσεων που θα ελαχιστοποιούν μέχρι μηδενισμού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη ναυτιλία.

Τα περιθώρια εντατικοποίησης των προσπαθειών για την ανάπτυξη και πιστοποίηση ουσιαστικών εφαρμογών είναι μεγάλα όπως επισημάνθηκε και από τον Γ. Γ. ΥΝΑΝΠ. Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. διά των μελών του θα υποτηρίξει αυτές τις προσπάθειες που θα προετοιμάσουν και θα εισάγουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη ναυτιλία στη νέα εποχή.