Κέντρον Μπερνίτσα: Στην καρδιά της Αθήνας, 1885-1940

Εκδόσεις Αλήθεια, σελίδες 104, Αθήνα 2021

Με τη συνδρομή του Θανάση Κάππου, μια σειρά αφηγημάτων και εικόνων από ένα κεντρικότατο σημείο της Αθήνας στο γύρισμα του 19ου και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα: «Στου Μπερνίτσα», στα Χαυτεία, εκεί όπου η Πανεπιστημίου πέφτει στην Πατησίων, στο ισόγειο του εμβληματικού Μεγάρου Καυταντζόγλου, ένα γαλακτοπωλείο/ζαχαροπλαστείο έφερε στην αρκούντως επαρχιακή ελληνική πρωτεύουσα μιαν αίσθηση παρισινή/belle époque. Και αποτέλεσε κοινωνικό σημείο αναφοράς, μαζί και τοπόσημο.

Ανάμεσα σε περιγραφές της κοινωνικής ζωής της εποχής και με αναφορές στο «Μέγα γαλακτοπωλείον, το μεγαλύτερον της Ανατολής, το μόνον εν Αθήναις, το ποιον τοιούτον εξηυγένιζε και έδωκεν ζωήν και πρόοδον» (άλλωστε… διέθετε από τα πρώτα τηλέφωνα στην Ελλάδα, με αριθμό κλήσης 393), το σύντομο αυτό λεύκωμα/απολογισμός εποχής δίνει κάτι περισσότερο από εικόνες και αναμνήσεις: το στίγμα μιας Αθήνας με «Ζαβορίτη» και «Πικαντίλι» και «Ζόναρς» και «Κρίνο».