Τα στοιχεία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

 

Αισθητή βελτίωση κατέγραψε τον Δεκέμβριο το εμπορικό ισοζύγιο, με το έλλειμμα (εξαιρουμένου του εμπορίου πετρελαιοειδών) να περιορίζεται κατά €235,6 εκατ. ή 17%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς (στα €3.392,2 εκατ., από €3.372,7 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ αν ληφθούν υπόψη τα πετρελαιοειδή καταγράφεται μείωση κατά €104,4 εκατ.) ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο (κατά 12,9% ή €255,1 εκατ., ενώ αν ληφθούν υπόψη τα πετρελαιοειδή η αύξηση περιορίζεται στα €72 εκατ.), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί τον Δεκέμβριο του 2020 στα €1.158,4 εκατ. (€1.460 εκατ., συνυπολογίζοντας τα πετρελαιοειδή).

 

 

 

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών πιστώνεται πρωτίστως στον κλάδο των μηχανημάτων-οχημάτων, οι εξαγωγές του οποίου αυξήθηκαν κατά 37,5%  ή περίπου €100 εκατ. (από €265 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2019, σε €364,3 εκατ. τον Δεκέμβριο 2020), καθώς και σε εκείνους των χημικών (αύξηση 25,9%, από €372,4 εκατ. σε €468,7 εκατ.) και των βιομηχανικών προϊόντων (οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,8%, από €330,5 εκατ. σε €382,7 εκατ.). Στον αντίποδα, μείωση καταγράφηκε στις εξαγωγές πρώτων υλών (€14,3 εκατ. ή -9%) και λοιπών βιομηχανικών αγαθών (€12,5 εκατ. ή -5,5%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές πετρελαιοειδών (από €921,3 εκατ. σε €762,1 εκατ. ή -19,7%).

 

 

 

 

 

Για το σύνολο του 2020 η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων παραπέμπει σε βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά 18,5% ή €4.064 εκατ., καθώς η πανδημία επηρέασε περισσότερο την εγχώρια κατανάλωση και τις εισαγωγές (€48,6 δισ. από €55,8 δισ.), από ότι τις εξαγωγές (€30,7 δισ. από €33,9 δισ.). Εξαιρώντας το εμπόριο πετρελαιοειδών, η υποχώρηση των εισαγωγών περιορίζεται κάτω από το 5% (€39,3 δισ. από €41,3 δισ.) ενώ στις εξαγωγές καταγράφεται μικρή αύξηση (ξεπέρασαν τα €24 δισ. από €23,3 δισ. το 2019), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να περιοριστεί στα €15,28 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 είχε υπερβεί τα €18 δισ.

 

 

 

 

 

Στην αύξηση των εξαγωγών (πλην πετρελαιοειδών) το 2020 συνέβαλε πρωτίστως ο κλάδος των χημικών προϊόντων (οι εξαγωγές από €4,1 δισ. το 2019 ξεπέρασαν τα €5 δισ. το 2020, με τη μεταβολή να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα φαρμακευτικά προϊόντα), των τροφίμων (από €4,8 δισ. σε €5,3 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να κατευθύνεται σε αγορές εκτός ΕΕ) και των ελαίων (από €420 εκατ. σε €570 εκατ.). Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν δεν είχε υπάρξει η μείωση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (κατά €150 εκατ.) και λοιπών βιομηχανικών προϊόντων (κατά €412,5 εκατ.), καθώς και των πρώτων υλών (μείωση €220,6 εκατ.).