Ενθαρρυντικά μηνύματα σε επίπεδο οικονομικού κλίματος

του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Σε αντιστροφή της κατάστασης από πλευράς δεικτών οικονομικού κλίματος στην σύγκριση της Ελλάδας με την ΕΕ (και την Ευρωζώνη) οδηγεί η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Μάιο, σε σχέση πάντως με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Η πιο πρόσφατη μέτρηση – θυμίζουμε: πρόκειται για κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα, με στήριξη της Γ.Δ. Ec/Fin  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – καταγράφει ελαφρά υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην ΕΕ (στασιμότητα στην Ευρωζώνη), ενώ άνοδο του ίδιου δείκτη στην Ελλάδα (όπου βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο όπως και πριν ένα χρόνο). Η εικόνα αυτή είναι αντεστραμμένη σε σχέση με τα ευρήματα του Απριλίου, όπου η ΕΕ βρισκόταν σε σχετική βελτίωση, ενώ σ’ εμάς καταγραφόταν επιδείνωση του κλίματος.

Με δεδομένο ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελληνικής οικονομίας, παρά τις κατά καιρούς σεμνές επικλήσεις, προθέσεις κοκ. δεν δείχνει την τάση να μεταβληθεί αισθητά και στηρίζεται αποφασιστικά στην κατανάλωση, το ενδιαφέρον στην συνολική εικόνα έγκειται στο ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη (η οποία βρισκόταν τον Απρίλιο σε χαμηλό επίπεδο 4,5 ετών…) δείχνει τώρα να ανακάμπτει. Και τούτο , την στιγμή που οι εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις – με τον τιμάριθμο να βρίσκεται σε διψήφιο έδαφος – δεν παύουν να αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης, η βιωμένη ακρίβεια να αφορά τα περισσότερα νοικοκυριά. Άμα αναζητήσει κανείς την αιτία αυτής της συγκράτησης του κλίματος, δεν μπορεί να την βρει παρά την «απορρόφηση» από την κοινή γνώμη των (εθνικών ιδίως) παρεμβάσεων πολιτικής για την συγκράτηση του ενεργειακού – κυρίως – κόστους που είχε λειτουργήσει αρνητικά τους αμέσως προηγούμενους μήνες (Είναι χαρακτηριστικό ότι το ίδιο το ΙΟΒΕ, στα σχόλιά του επ’ αυτού του ευρήματος φροντίζει να θυμίζει ότι η διατάραξη του πολέμου στην Ουκρανία «συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται σύντομα η λήξη του [και] οι κυρώσεις προς την Ρωσία να κλιμακώνονται», οπότε οι παρεμβάσεις πολιτικής «χρειάζεται πλέον να έχουν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και στρατηγικό χαρακτήρα». Άλλο στοιχείο που εξηγεί την βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάιο είναι και η συνεχιζόμενη απόσβεση των επιπτώσεων της πανδημίας, ήδη αισθητή και από  την άνοδο του τουρισμού που γίνεται ευρύτερα αισθητή.

Πάντως και οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφανίζονται βελτιωμένες, συμβάλλοντος στην συνολική εικόνα του οικονομικού κλίματος: βελτίωση στην βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο (στο δεύτερο, οι άμεσες προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων προκύπτουν αρκετά ενισχυμένες), με αμφίρροπη την εικόνα στις υπηρεσίες. οι κατασκευές αντιθέτως καταγράφουν τόσο αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή (ισχυρή υποχώρηση προσδοκιών στις ιδιωτικές κατασκευές, συγκράτηση στα δημόσια έργα) όσο και για τις προσδοκίες σε επίπεδο απασχόλησης. Πάντως μια υπορρέουσα αίσθηση αβεβαιότητας μπορεί να σημειωθεί (στην βιομηχανία αυτό προκύπτει από το ισοζύγιο παραγγελιών/μείωσης αποθεμάτων, στις κατασκευές αμεσότερα).