Εκδ. Τράπεζας Πειραιώς, Αθήνα 2021, σελίδες 360

Διάδοχος της Αγροτικής Τράπεζας, που από τα χρόνια του Μεσοπολέμου ήδη –ως διάδοχος κι αυτή της δραστηριοποίησης της Εθνικής στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής– η Τράπεζα Πειραιώς, που έχει επιπλέον την ιδιαίτερη πρόσβαση στο οργανωμένο αρχειακό υλικό από την εποχή του Πολιτιστικού Ιδρύματος/ΠΙΟΠ, συμμετέχει με την ιδιαίτερη αυτή έκδοση στην εποχή των αναδρομών στη 200ετηρίδα της Ελλάδας με μια διαδοχή αναλύσεων της αγροτικής πραγματικότητας και του ρόλου του αγροτικού κόσμου.

Ο Δημ. Παναγιωτόπουλος με την καταγραφή της διαχρονικής συμβολής του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων του, οι Κ. Τσιμπούκας και Ελ. Νέλλας με την ακτινογραφία των βασικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της χώρας και ο Σ. Χαρουτουνιάν με τη στροφή της ματιάς στο μέλλον και το φάσμα των προοπτικών ανάπτυξης, αξιοποιούν ένα σπάνιο αρχειακό υλικό και συγκεντρώνουν τεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, ώστε να οικοδομήσουν μια ιστορική εικόνα που –ο υπότιτλος, εδώ, δεν είναι απλώς περιγραφικός…– επιχειρεί να αποδώσει την αίσθηση του ανήφορου, του ανθρώπινου μόχθου, αλλά και της στράτευσης της δημόσιας πολιτικής σε μια θεμελιακή προσπάθεια οικοδόμησης, εν συνεχεία προσαρμογής, ύστερα δε εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Με την τελική/τωρινή φάση, της λειτουργίας στα προστατευμένα αλλά και απαιτητικά πλαίσια της ΚΑΠ, να υποχρεώνει σε συνεχείς συγκρίσεις με το «από πού ερχόμαστε», ώστε να προκύψει πειστικότερο το «πού πάμε». Το γεγονός ότι εκεί, στο τέλος της διαδρομής, ελλοχεύει και η κλιματική αλλαγή (ήδη: κλιματική κρίση), αλλά και οι διεθνείς κραδασμοί στο πεδίο της διατροφής, φωτίζει με παράξενο τρόπο τα ξεκινήματα των ανθρώπινων προκλήσεων και αδιεξόδων των πρώτων επαναστατικών χρόνων.

Καλογραμμένο, προσβάσιμο και στα τεχνικά του τμήματα.