Οικονομική Επιθεώρηση, Σεπτέμβριος 2021, τ.1010

ΑΓΟΡΆ ΑΚΙΝΉΤΩΝ

Τα στοιχεία επεξεργάζεται η εταιρεία ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ακίνητα Cerved Property Services, που ανήκει στον διεθνή Ιταλικό Όμιλο Cerved Group

 

Παρά την πανδημία συνεχίστηκε και το 2020 η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, τόσο συνολικά στην Ελλάδα όσο και ειδικότερα στην Αττική. Με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες η οικοδομικής δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) ήταν το 2020 αυξημένη κατά 9,2% σε σχέση με το 2019, αντιστοιχώντας σε 4.129,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας (αύξηση 9,2%) και 17.586,2 χιλιάδες m3 όγκου (αύξηση 6,2%).

Θετικά στην προσφορά επέδρασε και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» αναβαθμίζοντας μέρος των υφιστάμενων κτιρίων. Η τάση των τιμών παρέμεινε, όμως, ανοδική, παρά την (παροδική;) εξασθένιση της ζήτησης από το εξωτερικό, καθώς ενισχύθηκε αισθητά η ζήτηση για ιδιόχρηση, κυρίως σε κατοικίες μεγαλύτερης επιφάνειας, στα προάστια.