Η ενεργειακή κρίση του 2022 κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει. Αλλά η εκρηκτική άνοδος στις τιμές της ενέργειας η οποία φέρνει σε δυσμενή θέση τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Όταν ξέσπασε η πετρελαϊκή κρίση του 1973 γεννήθηκαν, σαν επακόλουθο, φόβοι για μια σοβαρή, παγκόσμια έλλειψη ενεργειακών πηγών στο μέλλον. Και αυτό είχε ως συνέπεια οι χώρες-μέλη της ΕΟΚ να βγάλουν από το συρτάρι μια εφεύρεση του 1898: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Αυτό επισημαίνει το άρθρο των Financial Times με τίτλο «Ηλεκτρικόν αυτοκίνητον: Επιστροφή εις το προσκήνιον της επικαιρότητος» το οποίο ανασύραμε από το αρχείο της Οικονομικής Επιθεώρησης (τεύχος 529, Νοέμβριος 1978) για να δούμε τι έγραφε τότε το περιοδικό ανάμεσα στις δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις του 1973 και του 1979. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των πλεονεκτημάτων του ηλεκτρικού αυτοκινήτου που δείχνουν εντυπωσιακά επίκαιρα: «Η εξοικονόμησι ενεργείας, η εξάλειψι των καυσαερίων και ο περιορισμός του θορύβου είναι μερικά βασικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, που ξαφνικά άρχισε να προσελκύη το ενδιαφέρον των οικονομικών προγραμματιστών της ΕΟΚ. Δεν είναι, όμως, τα μόνα. Το όχημα αυτό, επί πλέον, μειώνει την εξάρτησι από εισαγώμενα καύσιμα…».