Τα βήματα της διαδικασίας μεταβίβασης και τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2021, τ. 1002

της Βάσως Αγγελέτου

Στα χέρια της κυβέρνησης βρίσκεται η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για σύσταση της ελληνικής bad bank με στόχο την εξυγίανση-σκούπα του τραπεζικού συστήματος από κόκκινα δάνεια ύψους έως 40-45 δισ. ευρώ – τόσο αυτά που έχουν απομείνει στους ισολογισμούς των τραπεζών όσο και το νέο «κόκκινο κύμα» που αναμένεται να επιφέρει η πανδημική κρίση. Η κεντρική τράπεζα κατέθεσε την πρότασή της στο Υπουργείο Οικονομικών στις αρχές Οκτωβρίου και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη διεξοδικές συζητήσεις ανάμεσα στους συμβούλους της κυβέρνησης Lazard και Axia Ventures και στη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ προκειμένου να εξειδικευτούν οι επιμέρους παράμετροι του εναλλακτικού συστημικού σχεδίου. Διαβάστε στο τεύχος Ιανουαρίου της Οικονομικής Επιθεώρησης τις δηλώσεις του αρμοδίου διευθυντή της ΤτΕ, Σπύρου Παντελιά, για την πορεία των διαβουλεύσεων μεταξύ κυβέρνησης, ΤτΕ και τραπεζών, καθώς και τις τελευταίες πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης που σύντομα θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.