Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. αποτελεί πρωτοβουλία επιστημόνων όλων των βαθμίδων και των μορφών της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της εργασίας, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων, της αγοράς και εκπροσώπων άλλων δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας. Κοινός στόχος όλων είναι η ολοκληρωμένη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις παραγωγικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της χώρας.

Η Εσπερίδα της 23ης Μαρτίου 2021, ώρες  17.00 – 19.00, με θέμα “Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση  και Προοπτικές Ισχυροποίησης”, αποτελεί την πρώτη μιας σειράς διαδικτυακών εκδηλώσεων και άλλων αντίστοιχων δράσεων της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.

Ειδικές επιτροπές της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, έχουν αναλάβει το συντονισμό της αλληλεπίδρασης επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, προκειμένου μεσο-μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί εξοικείωση των φοιτητών με την επιχειρηματικότητα, πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για εργαζομένους επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους της Πολιτείας, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιχειρηματίες, φοιτητές και σπουδαστές

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ

Δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ