Οικονομική Επιθεώρηση, Μάιος 2021, τ. 1006

EΛΛΑΔΑ 1821-2021 – HΠΕΙΡΟΣ του Δρ. Δημήτριου Δημητρίου, Προέδρου Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

Η εκπαίδευση προϋπόθεση για την ανάπτυξη

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι η ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς ακόμη και σήμερα δυστυχώς υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας, ενώ το επίπεδο υψηλής επιμόρφωσης βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκύπτει λοιπόν η αδήριτη ανάγκη για επενδύσεις στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, με δεδομένο ότι η επένδυση στην καινοτομία θα αυξήσει την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και την αύξηση του ποσοστού των ψηφιακών δεξιοτήτων που εμποδίζει σήμερα σε μεγάλο βαθμό την εύρεση εργασίας και την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιμετωπίζει αδυναμίες που λειτουργούν ανασταλτικά για την περαιτέρω ανάπτυξη της καθώς και την ευημερία των πολιτών για αυτό και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύνθετο πλέγμα στόχων.

Η υποστήριξη εκπαίδευσης σε περισσότερα κοινωνικά στρώματα με δεδομένο ότι σήμερα π.χ σε ποσοστό πάνω από 26% των κατοίκων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων είναι απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου ενώ ένα 22% των κατοίκων είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, η ενδυνάμωση της κουλτούρας δια βίου μάθησης , αύξηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα ,η καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών, η οργανωτική καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ, καινοτομία στις ΜμΕ ,αύξηση χρηματοδοτήσεων στην ενημέρωση της πράσινης οικονομίας είναι καθοριστικοί παράγοντες για την βελτίωση της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής ευημερίας.

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι χωρίς πρωτίστως τα παραπάνω βήματα, δεν μπορούμε να συζητούμε σήμερα για την ύπαρξη υγιούς περιβάλλοντος το όποιο θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ύπαρξη μακροπρόθεσμης ευημερίας και ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όλοι θα πρέπει να εργαστούμε για μια κοινωνία και μια οικονομία μέσω των επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με αποδοτικό οικολογικό τρόπο και θα παράγουν τα ίδια ή περισσότερα προϊόντα με λιγότερα απόβλητα ενώ δεν θα πρέπει να μην υπολογίζουμε πως μέσω της εκπαίδευσης θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αειφόρα καταναλωτικά πρότυπα.
Γνωρίζουμε όλοι ότι την σημαντικότερη θετική συμβολή στο ΑΕΠ είχε και έχει μέχρι σήμερα ο τριτογενής τομέας και ειδικότερα οι κλάδοι του «εμπορίου, τουρισμού, μεταφορών και ταυτόχρονα με τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση.

Ο Τουρισμός το 2019 έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, δεν χρειάζεται πλέον στην Ήπειρο έκτος εξαιρέσεων να δημιουργεί πληθώρα νέων τουριστικών προϊόντων παρά ελάχιστα, χρειάζεται ίσως σε πολλές των περιπτώσεων να αναβαθμιστούν τα ήδη υπάρχοντα και βέβαια η διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου και οι Δήμοι, θα πρέπει να φροντίσουν για την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων κυρίως στους ορεινούς όγκους καθώς και για την διεκδίκηση συμπληρωματικών μεγάλων έργων όπως η συνέχιση του οδικού άξονα Ιωάννινα-Κακαβιά που είναι τμήμα ενός διευρωπαϊκού δικτύου και θα αλλάξει όλα τα δεδομένα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην χώρα.

Ήρθε η ώρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, στο βαθμό της δημιουργίας τυποποιημένων παραγόμενων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, φυτικής και ζωικής παραγωγής(άλλωστε σε αυτό το σημείο να προσθέσω πως τα τελευταία στοιχεία των εξαγωγών για την Ήπειρο αυτό δείχνουν, ότι χρειάζεται πολύ δουλειά) ,καλή συνεργασία όλων ,οικονομική στήριξη, εξωστρέφεια από τους παραγωγούς, τυποποιητές για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά αύξηση εξαγωγών ,διότι σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι την όποια αύξηση την προσθέτουν οι ελάχιστες βιομηχανίες της περιοχής) .

Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της επόμενης ημέρας. Οι χαμηλές θέσεις στον τομέα της καινοτομίας που βρίσκεται σήμερα η ΕΛΛΑΔΑ αλλά και η Ήπειρος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σταθερή και αυξανόμενη αύξηση των δαπανών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα αντιστρέψουν τα αρνητικά αποτελέσματα και θα αναπτύξουν στο νέο περιβάλλον τους δείκτες της καινοτομίας .

Δεν γίνεται να μην βλέπουμε και να μην στηρίζουμε τις νέες τάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και να μείνουμε έξω από τις διεθνής εξελίξεις της Νευροτεχνολογίας της συνθετικής Βιολογίας, των νανοϋλικών, της προηγμένης τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας, της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και άλλων.

Τέλος, θα πρέπει πολλά εκ των παραπάνω projects να κωδικοποιηθούν και να καταθέτουν ως προτάσεις στο Ταμείο ανάκαμψης που δίνει ίσως μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να βάλουμε τις βάσεις για μια Ήπειρο που θα χαρακτηρίζεται ως πρότυπο παράδειγμα ανάπτυξης και όχι ως το φτωχότερο σημείο της Ε.Ε.