Στήριξη στην κοινωνία κατά την περίοδο της πανδημίας

Οικονομική Επιθεώρηση, Μάϊος 2022, τ.1018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Η εμπειρία της Covid-19 ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία της συλλογικής δράσης και της συνεργασίας για την εφαρμογή των ελάχιστα αποδεκτών αλλά και κοινών προϋποθέσεων για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, σε παγκόσμιο και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη η πανδημία πραγματικά λειτούργησε σαν μοχλός για να ανεβάσουν οι εταιρείες ταχύτητα. Οι δράσεις ΕΚΕ δεν έγιναν μόνο επειδή οι εταιρείες θέλουν να φαίνονται καλές στην κοινωνία, αλλά γιατί οι εταιρείες ως κομμάτι της κοινωνίας έπρεπε να τις στηρίξουν.

Ένα μπαράζ δωρεών προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), το συνολικό ύψος των οποίων φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ, ανέδειξε το ισχυρό «παρών» του επιχειρηματικού κόσμου στις προκλήσεις που ανέδειξε η πανδημία Covid-19. Σε λίγους μήνες οι δωρεές έφταναν το συνολικό ποσό των 89 εκατ. ευρώ. Συνολικά 865 φορείς, οργανισμοί και ιδιώτες είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία δωρεάς και αρκετές ακόμη ενέργειες στήριξης ήταν σε διαδικασία οριστικοποίησης.

 

Τα ΕΛΠΕ έκαναν δωρεά για την προμήθεια και εγκατάσταση 50 υπερσύγχρονων συσκευών υψηλής ροής οξυγόνου. Συνολικά έδωσαν πάνω από 2.000.000 ευρώ σε δωρεές κατά της Covid-19 προς νοσοκομεία και φορείς της συμπρωτεύουσας και περισσότερα από 8.000.000 ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα τον τελευταίο χρόνο.

 

H Motor Oil προχώρησε σε δωρεά 50 αναπνευστήρων υψηλής τεχνολογίας, ενώ ο όμιλος Ηρακλής πρόσφερε δύο πλήρως εξοπλισμένα ISOBOX ειδικής κατασκευής και ιατρικού εξοπλισμού προς το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης.

Ο όμιλος Τιτάν μέσω του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που ιδρύθηκε πριν από 21 χρόνια από μέλη των οικογενειών που ίδρυσαν τον Τιτάνα, προχώρησε σε δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα για το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ), για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές υγείας.

H ΔΕΗ πρόσφερε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υγειονομικό υλικό, δηλαδή, 507.600 μάσκες τύπου FPP2 και 12.022 προστατευτικές στολές τύπου Tyvec, μέρος συνολικής προσφοράς ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε δωρεά 11 σύγχρονων αναπνευστήρων, ενώ το Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ διέθεσε σε πρώτη φάση 650.000 ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα, με τη συμμετοχή της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ να ανέρχεται σε 400.000 ευρώ.

Η Mytilineos προχώρησε στην αγορά 65 ειδικών αναπνευστήρων, για χρήση στις ΜΕΘ, που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά, ενώ σε ανοικτή γραμμή με τους υπεύθυνους φορείς στάθηκε αρωγός σε όλες τις προσπάθειες αναχαίτισης της έκτακτης κατάστασης.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις που διεξήγαγε για 10η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ, δύο στις τρεις επιχειρήσεις αύξησαν τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο (31% και 30% αντίστοιχα το 2021) στον συνολικό τους προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε αυτήν (34%) να δηλώνουν ότι η ίδια η διοίκηση της εταιρείας έχει αναλάβει τη διαχείριση των σχετικών δράσεων ΕΚΕ.

Το 64% των επιχειρήσεων δαπανά έως 200.000 ευρώ για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση, ενώ το 66% αυτών αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2019. Μάλιστα, αν και το 1/3 των επιχειρήσεων αξιολογεί ως μέτριο τον βαθμό επηρεασμού των δράσεων ΕΚΕ στην πανδημία, δύο στις τρεις επιχειρήσεις δεν ματαίωσαν το έργο τους, ενισχύοντας με ανάλογες δράσεις όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

Διερευνώντας το ύψος των κονδυλίων που δαπανούν οι επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών (64%) δαπανά έως 200.000 ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (60%).

Το 12% των επιχειρήσεων δαπανά από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο ποσοστό δαπανά και από 1 εκατ. έως 5 εκατ. ευρώ. Τέλος, το υπόλοιπο 9% δαπανά από 200.000 έως 500.000 ευρώ.

Τα μεγαλύτερα κονδύλια για το 2021 δαπανήθηκαν σχεδόν ισόποσα για τις δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνία, καταλαμβάνοντας μερίδιο 31%, και το ανθρώπινο δυναμικό, με μερίδιο 30%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις έρευνες των ετών 2019-2020 η κατηγορία Κοινωνία λαμβάνει προβάδισμα, ενώ σε έρευνες των προηγούμενων ετών (2015-2018) το υψηλότερο μερίδιο κατείχε διαχρονικά η κατηγορία Ανθρώπινο Δυναμικό.

H πανδημία Covid-19 άλλαξε τα δεδομένα της καθημερινότητας όλων μας και ο όμιλος ΟΤΕ ανταπεξήλθε στην πρόκληση φροντίζοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων, επενδύοντας συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση της εταιρείας και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικά από το κοινό σε ειδικές καταναλωτικές έρευνες.

Παίρνοντας μέρος στην εθνική προσπάθεια, προχώρησε στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των ελληνικών νοσοκομείων με αγορά απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού αξίας 2 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα για την προμήθεια 24 αναπνευστήρων, 110 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και 110 monitors. Οι περισσότεροι από τους 24 αναπνευστήρες έχουν ήδη τεθεί στην υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» και του Θριάσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας. Παραδόθηκαν 110 κλίνες, τύπου 3303-6, και ισάριθμα monitors, τύπου Elite V8, συνολικής αξίας 1.540.000 ευρώ.

Ακολούθησε η αγορά και πρόσθετου ιατρικού εξοπλισμού μέχρι το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ, πάντα σε συνεννόηση με το συντονιστικό τμήμα του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τις ανάγκες των νοσοκομείων.

Σε όλους τους πελάτες της πρόσφερε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν την επικοινωνία, όπως:

– Δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα εντός Ελλάδας, όλων των παρόχων, για τις ημέρες του Πάσχα. Με τον τρόπο αυτό, φέρνουμε κοντά τα αγαπημένα πρόσωπα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να μείνουμε σπίτι αυτές τις γιορτές προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα.

– Δωρεάν Μόνιμη Περιαγωγή: Οι πελάτες που βρίσκονται αρκετό καιρό σε κάποια χώρα εντός της ΕΕ μπορούν από τις 26/3 να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα λεπτά προς όλους, ΜΒ και SMS του προγράμματός τους, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση λόγω μόνιμης περιαγωγής. Οι χρεώσεις μόνιμης περιαγωγής (αυτές που εφαρμόζονται όταν σε μια περίοδο τετραμήνου η διάρκεια και η χρήση περιαγωγής ξεπερνάει την αντίστοιχη εθνική) αναστέλλονται έως 25/5.

– Δωρεάν πακέτα Περιαγωγής για Ιταλία/Ισπανία: Οι συνδρομητές Cosmote που βρίσκονταν στην Ιταλία μεταξύ 9-12/3 και στην Ισπανία μεταξύ 14-16/3 είχαν πρόσβαση σε δωρεάν πακέτο που ίσχυε για 7 ημέρες και μπορούσε να ανανεωθεί μετά τη λήξη του για ακόμη 7 ημέρες.

– Δημιουργία ειδικής σελίδας #COSMOTEApoToSpiti για να απαντηθούν εύκολα και γρήγορα όλες οι ερωτήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Στήριξε τις ανάγκες ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια του «Μένουμε Σπίτι» με:

– Δωρεάν επιλεγμένο πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του Cosmote History ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της Cosmote TV στο YouTube.

– Εμπλουτισμό του προγράμματος με κινηματογραφικά blockbuster, παιδικό πρόγραμμα και παραγωγές μεγάλων σκηνοθετών σε πρώτη προβολή για όλους τους συνδρομητές

Σε όλες τις επιχειρήσεις πρόσφερε μία σειρά από προϊόντα που διευκολύνουν την επικοινωνία και την απομακρυσμένη εργασία.

– 15GB δωρεάν προς όλους τους επαγγελματίες συνδρομητές κινητής για 1 μήνα.

– Για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που λειτουργούν απομακρυσμένα, δωρεάν παροχή για τρεις μήνες της υπηρεσίας Office 365 – Business Premium της Microsoft, ώστε οι εργαζόμενοι να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους με ασφάλεια, στο σπίτι, μέσα από οποιαδήποτε φορητή συσκευή.

– Δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα εντός Ελλάδας, όλων των παρόχων, για τις ημέρες του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο όσες επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά μπορούσαν να επικοινωνήσουν ελεύθερα με τους συνεργάτες τους.

Η πανδημία ήταν μια μεγάλη πρόκληση που ενδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τον όμιλο Quest, ο οποίος απέδειξε ότι διαθέτει τα αντανακλαστικά και την ευελιξία που απαιτήθηκαν τόσο απέναντι στους πελάτες του όσο και απέναντι στην κοινωνία. Θωρακίστηκε περισσότερο, διαμορφώνοντας ένα λεπτομερέστερο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, ενδυνάμωσε τις σχέσεις με όλο το οικοσύστημα συνεργατών/πελατών και αξιοποίησε ακόμα καλύτερα την τεχνολογία.

Σημαντική ήταν η συνολική συνεισφορά του ομίλου Quest στην κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με ισχυρό αίσθημα της κοινωνικής του ευθύνης, ο όμιλος πραγματοποίησε μια σημαντική δωρεά ύψους 500.000 ευρώ προς τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν 1.000 iPad 4G στο Υπουργείο Παιδείας, για να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 120 υπολογιστές και 15 πολυμηχανήματα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 2 συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (αναπνευστήρες) στο νοσοκομείο Αττικόν και 5 ειδικές οθόνες στο νοσοκομείο Η Παμμακάριστος, για παρακολούθηση της ανάρρωσης των ασθενών.

Οι υποδομές και οι επενδύσεις που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διασφάλισαν την αδιάλειπτη (24/7) κάλυψη των αναγκών των συνεργατών και πελατών της – το B2B ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων www.questonline.gr, το B2B ηλεκτρονικό κατάστημα cloud υπηρεσιών www.questoncloud.com, το εξειδικευμένο ηλεκτρονικό κατάστημα για προϊόντα Xiaomi www.mistore-greece.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα/marketplace www.you.gr.

Επίσης, η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του τεχνικού τμήματος, με χρήση Mobile App και διαδικασία δωρεάν Pick up & Return, ώστε να μην απαιτείται φυσική παρουσία των πελατών στα εργαστήριά της.

Σε αρκετά πεδία, επιτάχυνε τον δικό της ψηφιακό μετασχηματισμό, ψηφιοποιώντας διαδικασίες, εισάγοντας εργαλεία collaboration & connectivity και εφαρμόζοντας τηλεργασία, όπου αυτό ήταν δυνατό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καθολική υιοθέτηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης συμβάσεων και ηλεκτρονικής υπογραφής, χάρη στην οποία κερδήθηκε πολύς χρόνος, κόπος, τυπωμένες σελίδες και καθυστερήσεις.

Η Lidl Ελλάς με βαθιά συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και εμπνεόμενη από τις διαχρονικές εταιρικές της αξίες στο πλαίσιο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, κατανοεί την επιτακτική ανάγκη προστασίας από τον κορονοϊό Covid-19, αλλά και τη σημαντικότητα τήρησης των απαραίτητων μέτρων, που στόχο έχουν την αντιμετώπισή του.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε δωρεά 120.000 υφασμάτινων μασκών με σκοπό τη διάθεσή τους σε μαθητές Γ΄ Λυκείου και εξεταστές, για άμεση αξιοποίηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου. Πρόκειται για μάσκες επαναχρησιμοποιούμενες, με έξτρα αντιβακτηριδιακή επίστρωση εσωτερικά.

«Η στήριξη και η φροντίδα των συνανθρώπων μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς στη Lidl Ελλάς, κάτι που αποδεικνύουμε καθημερινά με πράξεις προς την ελληνική κοινωνία. Γνωρίζουμε πως η μάχη κατά της Covid-19 δεν είναι αγώνας ταχύτητας αλλά μαραθώνιος. Έτσι, σε κάθε δύσκολη στιγμή που προκύπτει θεωρούμε καθήκον μας να σταθούμε αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια της χώρας μας να ανακάμψει από την πανδημία», ανέφερε σχετικά η Βασιλική Αδαμίδου, διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Lidl Ελλάς.

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα η εταιρεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις άμεσης ανακούφισης για την αντιμετώπιση της Covid-19. Συγκεκριμένα, προσέφερε 100.000 ευρώ στο ΕΣΥ, δώρισε 50.000 μάσκες στην Περιφέρεια Αττικής, στήριξε τους δήμους σε καραντίνα με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ενίσχυσε φορείς σε όλη τη χώρα με προϊόντα.

Στο πλαίσιο των PR Awards 2022, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις ομάδες και τις εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, η εταιρεία απέσπασε Platinum βραβείο στην κατηγορία «Most Valuable Response During the Pandemic (Covid-19)» για την πρωτοβουλία Lidlwood.