The entrepreneur Odysseas Kyriakopoulos talks about the 1,000-issues anniversary of Oikonomiki Epitheorissi