Antonis Karatzas, President of NOMIKI BIBLIOTHIKI, talks about the 1,000-issues anniversary of Oikonomiki Epitheorissi