Οικονομική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2022, τ.1016

Μεγάλες διαφορές έχουν οι ευρωπαϊκές πόλεις αναφορικά με τα «πράσινα» και «μπλε» σημεία τους που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, οι πόλεις της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης έχουν σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό πράσινων σημείων και περιοχών σε σχέση με τις πόλεις της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά μέσο όρο το 42% των πόλεων του δείγματος καλύπτεται από πράσινα και μπλε σημεία, όπως πάρκα, κήπους, δέντρα, λίμνες και ποτάμια. Πρωταθλήτρια είναι η πόλη Καθέρες στην Ισπανία, στην οποία το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 96%. Στον αντίποδα, ουραγός με ποσοστό μόλις 7% είναι η πόλη Τρνάβα στη Σλοβακία. Όσο για την Αθήνα, υπολείπεται πολύ του μέσου όρου, με ποσοστό μόλις 17%.

Εντούτοις, το ποσοστό του χώρου αυτού που είναι δημόσια προσβάσιμο είναι πολύ μικρότερο, καθώς ανέρχεται μόλις στο 3% του συνολικού εμβαδού των πόλεων κατά μέσο όρο. Ακόμα όμως και εδώ υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις, με πόλεις όπως η Γενεύη στην Ελβετία, η Χάγη στην Ολλανδία και η Παμπλόνα να καταγράφουν ποσοστά της τάξης του 15%. Όσο για την Αθήνα, εκπλήσσει θετικά, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15%, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν όλες οι πράσινες περιοχές είναι δημόσια προσβάσιμες.