Οικονομική Επιθεώρηση, Mάρτιος 2021, τ. 1004

της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

 

Με αφορμή τη σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην επάρκεια φαρμάκων εν μέσω πανδημίας, τα βλέμματα στράφηκαν στον δυναμικό κλάδο που διαρκώς επενδύει και αναπτύσσεται. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας, τα τελευταία χρόνια επένδυσε 355 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με 2,8 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας. Υπολογίζεται ότι για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ.

Η φαρμακοβιομηχανία που παράγει στην Ελλάδα δημιουργεί συνολικά ετήσια φορολογικά έσοδα της τάξης των 147 εκατ. ευρώ. Η άμεση απασχόληση στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει τις 11.000 θέσεις εργασίας, μέγεθος που αντανακλά πάνω από το 60% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου. Εμμέσως υποστηρίζονται περίπου 13.400 θέσεις σε συναφείς κλάδους που συνδέονται με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ενώ άλλες περίπου 29.000 θέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς.

διαβάστε το αφιέρωμα στον κλάδο της υγείας και των φαρμάκων, στο τεύχος Μαρτίου της Οικονομικής