Γερμανοί και Βρετανοί αναζητούν στην Ελλάδα “ήλιο και θάλασσα”

To 44% επί του συνόλου των δαπανών, αλλά και των διανυκτερεύσεων για διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα» στην Ελλάδα αντιστοιχούν στις δύο σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, τη Γερμανία και τη Βρετανία, φτάνοντας συνολικά τα 8,11 δισ. ευρώ το 2022 και τα 62,15 εκατ. διανυκτερεύσεις με ένα σύνολο αφίξεων πάνω από 6 εκατομμύρια. Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα που δημοσιοποίησε το  Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με θέμα «Τα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα» (Η&Θ) στην Ελλάδα από Ην. Βασίλειο και Γερμανία – κατανομή σε ‘’all inclusive’’ και ‘’χωρίς all Inclusive’’ και τα χαρακτηριστικά τους».

Οι Γερμανοί έχουν προβάδισμα έναντι των Βρετανών, το οποίο όμως γίνεται σαφώς μεγαλύτερο όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’. Στη συγκεκριμένη αγορά, οι επισκέπτες από τη Βρετανία αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 επί του συνόλου των αφίξεων και της δαπάνης (19%), ενώ από τη γερμανική το 1/4  των αφίξεων και πολύ περισσότερο, το 28% της δαπάνης. Η αγορά Η&Θ “all inclusive” απορρόφησε σχεδόν το μισό των σχετικών αφίξεων, το 43% των διανυκτερεύσεων και το 50% των δαπανών.

Η διάρκεια των διακοπών είναι αντίστοιχη (10,3 διανυκτερεύσεις οι Γερμανοί, 10,1 διανυκτερεύσεις οι Βρετανοί) και ελαφρώς μεγαλύτερη εκείνης των λοιπών αγορών (8,9 ημέρες). Πλην όμως συγκρινόμενοι με τους Γερμανούς τουρίστες, οι Βρετανοί έχουν χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (κατά μέσο όρο 117 ευρώ), ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύουν με ‘’all inclusive’’ (143 ευρώ) ή όχι (100 ευρώ). Η αντίστοιχη δαπάνη των Γερμανών στην Ελλάδα είναι στα 144 ευρώ και αυξάνεται στα 173 ευρώ όταν πρόκειται για ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς all inclusive είναι στα 118 ευρώ. Για τις υπόλοιπες αγορές εισερχόμενου τουρισμού, η δαπάνη είναι στα 130 ευρώ και αυξάνεται στα 143 ευρώ όταν πρόκειται για καλοκαιρινές διακοπές ‘’all inclusive’’, ενώ χωρίς ‘’all inclusive’’ πέφτει στα 120 ευρώ.

Πέραν του γενικού στόχου προσέλκυσης τουριστών, τα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία των επιμέρους χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος (“all inclusive” ή όχι, σχέση με διαφορετικές αγορές). Χαρακτηριστικών που καλλιεργήθηκαν μέσα στις δεκαετίες, ξεκινώντας από μηδενική βάση. Τη διαδρομή αυτή περιγράφει ο Άγγελος Βλάχος, στο βιβλίο του «Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950)», εστιάζοντας στη θεσμική ρύθμιση της πρώτης περιόδου, τα μέσα υποστήριξης και προώθηση που επιλέχθηκαν, τα διεθνή πρότυπα που επιχειρήθηκε να αντιγραφούν και τις αστοχίες που υπήρξαν.