8 Μαρτίου (23/2 με το παλιό ημερολόγιο) 1917, Λένινγκραντ: Η διαδήλωση των γυναικών για ψωμί και ειρήνη αποτελεί τη θρυαλλίδα για το ξέσπασμα της Επανάστασης του Φλεβάρη στη Ρωσία. Επτά ημέρες αργότερα ο τσάρος αναγκάζεται σε παραίτηση

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, θεσπίστηκε για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών. Η συγκεκριμένη ημερομηνία προτάθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη Γυναικών του 1910. Το πρώτο κράτος που την υιοθέτησε (μάλιστα ως εθνική αργία) υπήρξε η Σοβιετική Ένωση, όπου οι γυναίκες είχαν από την πρώτη στιγμή δικαίωμα ψήφου. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η ημέρα εορταζόταν κατά κύριο λόγο από το σοσιαλιστικό κίνημα, μέχρι την υιοθέτησή της από τον ΟΗΕ, το 1975.

 

 

 

Ανατρέξαμε στο αρχείο της Βιομηχανικής Επιθεώρησης και εντοπίσαμε τρία άρθρα που δείχνουν τη θέση της γυναίκας όπως διαμορφωνόταν στο πέρασμα των δεκαετιών. Το πρώτο άρθρο, «Αι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις κατά πολύ υποδεεστέρας από εκείνας των ανδρών» (τεύχος 255, Ιανουάριος 1956) ξεκινάει με αυτήν την θλιβερή διαπίστωση. Το δεύτερο άρθρο, «“Φεμινιστική” καινοτομία της Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος» (τεύχος 500, Ιουνάριος 1976), έναν μόλις χρόνο μετά την αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, δείχνει ότι είχε αρχίσει πλέον να υπάρχει ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των γυναικών.

Κάτι που αποτυπώνεται ακόμα περισσότερο στην επόμενη δεκαετία, σε άρθρο του The Economist που φιλοξενήθηκε στη Βιομηχανική Επιθεώρηση (τεύχος 621, Ιανουάριος / Φεβρουάριος 1987) με τίτλο «Οι γυναίκες κερδίζουν έδαφος στην αγορά εργασίας»