Οικονομική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2021, τ. 1.004

του Νίκου Σακελλαρίου

 

Η εμφάνιση του κορονοϊού διέκοψε μια θετική συγκυρία για τον κλάδο παρόχων υγείας στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2015 καταγράφηκε υποχώρηση στα έσοδα. Ο κλάδος, ακολουθώντας τη διεθνή τάση, βρίσκεται σε μετασχηματισμό, με συγκέντρωση στις μεγάλες κλινικές και εξειδίκευση στις μικρές κλινικές. Τα παραδοσιακά ιατρικά σχήματα που αποτελούν μετόχους των κλινικών δίνουν τη θέση τους σε μεγάλα χρηματοοικονομικά funds, που βλέπουν στις ιδιωτικές κλινικές διευρυμένες αποδόσεις.

διαβάστε το αφιέρωμα στον κλάδο της υγείας και των φαρμάκων, στο τεύχος Μαρτίου της Οικονομικής