Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης