Η Ελένη Λουρή, Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης