Η Φωτεινή Τομαή, Ιστορικός & Πρέσβης επί τιμή, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης